Algemene Ledenvergadering Vrienden ATLAS Theater


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017

Beste Vriend(en),

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van het ATLAS Theater.

De avond wordt gehouden op maandag 6 november aanstaande in de congreszaal van het Atlas Theater en begint om 19.30 uur.

Na afloop van het officiële gedeelte van de vergadering zal de moderne zangformatie LINK voor u optreden.
De avond zal tot ongeveer 22.00 uur duren.

Omdat wij graag zoveel mogelijk Vrienden willen betrekken bij alles wat onze vereniging aangaat, zouden wij uw komst waarderen.

Wilt u ons wel laten weten of u deze avond bij zult wonen. Stuur dan even een mailtje naar info@vriendenatlastheater.nl onder vermelding van uw naam en het aantal personen.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de Vrienden van het ATLAS Theater,

Rob Wilhelm, voorzitter.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 6 november 2017

Ontvangst met koffie en/of thee.

1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda

2. Jaarverslag van de secretaris 2016 – 2017

3. Verslag van de Jaarvergadering van 21 november 2016

4. Financieel verslag van de penningmeester

5. Verslag van de kascontrolecommissie

6. Benoeming leden nieuwe kascontrolecommissie

7. Bestuurssamenstelling – aftredend en herkiesbaar Johan van der Kooi;

(N.B. nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering aangemeld worden)

8. Vaststelling Huishoudelijk Reglement

9. Rondvraag

10. Sluiting van het officiële gedeelte

Pauze

Na de pauze worden de aanwezigen getrakteerd op een optreden van de moderne zangformatie LINK!.

Het genre dat gezongen wordt varieert van pop, film- en wereldmuziek, tot klassiek, theaternummers en luisterliedjes. Het gaat bij LINK! om zangkwaliteit, uitstraling en de unieke eigen stem. In zo’n kleine groep ( 12 personen) is het belangrijk dat het klikt en dat doet het ook bij LINK! Dat zie je tijdens de optredens.

 

Related Posts

Laat een reactie achter

WORD VRIEND