Corona en Vrienden Atlas theater


Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Vrienden voor de maand april.
Bij het maken van de nieuwsbrief bekroop mij het gevoel waarover ik zou kunnen schrijven. Door de Coronacrisis ligt alles stil. Het theater is gesloten, de activiteiten zijn opgeschort, de plannen voor het nieuwe seizoen staan op een laag pitje, bestuursvergaderingen zijn niet meer mogelijk. Medewerkers van het Atlas Theater bezoeken c.q. spreken gaat telefonisch of via whatsapp kortom…we zitten thuis, spreken weinig mensen, maken dagelijks een ommetje en volgen het nieuws op de televisie. Met andere woorden waarover zou de nieuwsbrief moeten gaan?

Toevalligerwijs liep ik tegen een gedicht aan van de Ierse dichter Fr. Richard Hendrick. Hij heeft het op 13 maart van dit jaar geschreven en het heet “Lockdown”. Dat wil ik u in ieder geval niet onthouden.

Lockdown
Ja er is angst
Ja er is isolatie
Ja men doet paniek aankopen
Ja er is ziekte
Ja er is zelfs dood
Maar…..
In Wuhan zeggen ze na zoveel jaren van lawaai
Dat je de vogels weer kan horen zingen
Ze zeggen dat na een paar weken van stilte
De lucht niet langer dik is van rookwolken
Maar blauw en grijs en helder

Ze zeggen dat in de straten van Assisi
Mensen naar elkaar zingen
Over lege pleinen
Hun ramen zijn open
Zodat zij die alleen zijn
Misschien de geluiden van
De familie om hen heen horen.
 
Ze zeggen dat een hotel
In het westen van Ierland
Gratis eten aanbiedt en bezorgt
Aan de mensen die thuisgebonden zijn.
 
Vandaag is er een jonge vrouw die ik ken
Druk met het verspreiden van flyers
Door de buurt met haar nummer
Zodat ouderen iemand hebben
Die ze kunnen bellen.
 
Vandaag zijn kerken, synagogen
Moskeeën en tempels bezig
Om dakloze, zieke en verwarde mensen
Te kunnen verwelkomen
En ze onderdak te bieden.
 
Over de hele wereld vertragen
En reflecteren mensen
Op een nieuwe manier naar hun buren
Over de hele wereld worden mensen wakker
In een nieuwe realiteit.
Hoe groots we eigenlijk zijn,
Hoe weinig controle we eigenlijk hebben
Voor dat wat werkelijk belangrijk is.
Voor liefde.
 
Dus bidden we en herinneren we dat:
Ja er is angst
Maar er hoeft geen haat te zijn.
 
Ja er is isolatie
Maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja er is ziekte
Maar er hoeft geen ziekte van de ziel te zijn
Ja er is zelfs dood
Maar er kan altijd een Wedergeboorte van liefde zijn.
 
Word wakker voor de keuzes
Die je maakt en hoe nu te leven
Vandaag …. Adem.
 
Luister achter de Fabrieksgeluiden van je paniek
De vogels zingen weer
De lucht wordt helder
De lente komt
En we worden altijd begeleid door Liefde
Open de ramen van je ziel
En ook al ben je niet in staat
Om de ander over
Het lege plein aan te raken:
Zing!
Fr. Richard Hendrick, OFM

Concert “Van Bach tot Beatles”
Zoals u al zult hebben begrepen is het concert van onze regionale artiesten, Jan Lenselink, Marc Bruinewoud,  Martine Salomons en de zanggroep LINK  vanwege het Coronavirus gecanceld. Op zondag 29 maart stond dit concert gepland. Op dit moment wordt er naarstig gezocht naar een andere datum. Waarschijnlijk zal het concert nu georganiseerd worden in het najaar van dit jaar. Als bekend is wanneer dit staat te gebeuren zullen we u daar zo spoedig mogelijk over inlichten.

Operareis Don Carlos in Düsseldorf
Ook de operareis van de Vrienden naar de opera Don Carlos in Düsseldorf is afgelast. Op zaterdag 18 april stond deze reis gepland. Onze penningmeester heeft begin april de door de deelnemers betaalde bedragen teruggestort op hun rekening.
Wellicht gaan we komend  jaar nogmaals een operareis organiseren. Belangstelling voor zo’n reis was er in ieder geval. En dat is wel weer mooi om te zien.

Voorbespreekrecht voor de Vrienden
Normaal gesproken zouden de leden van de Vrienden begin mei in de gelegenheid gesteld worden om als eerste kaartjes te kopen voor het nieuwe seizoen. Dit voorbespreekrecht zal deze keer niet op het “normale” tijdstip plaatsvinden. Het Coronavirus maakt ook dit fenomeen tot een onzekere factor. Wanneer de kaartverkoop wel van start gaat is op dit moment nog niet bekend. Zodra we dat weten zullen we u tijdig op de hoogte stellen van de (voor) verkoopdatum.

Tot slot…
We beseffen denk ik maar al te goed dat we in onzekere en roerige tijden leven. We houden anderhalve meter afstand, gaan zo weinig mogelijk naar buiten, werken thuis, begeleiden de kinderen bij huiswerk, wassen geregeld de handen en proberen positief te blijven. Maar misschien biedt dit virus ook een kans. De kans om de maatschappij wat minder individualistisch te laten zijn. Dat er wat meer naar elkaar omgekeken wordt. Dat mensen wat minder materialistisch worden.  Dat de natuur zich kan herstellen.
Als dat zou gebeuren is het virus in ieder geval toch nog ergens goed voor geweest.

Related Posts

Laat een reactie achter

WORD VRIEND