Seizoen 17/18


Voorbespreekrecht.
18 april was het dan zover. De Vrienden konden het programma voor het seizoen 17/18 inzien en alvast kaarten bestellen EN een mooie plaats in de zaal reserveren. Zoals na een week zou blijken hebben veel Vrienden gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Ook zijn er in verband met dit voorbespreekrecht nieuwe leden toegetreden tot de vereniging. Zelfs uit Utrecht. En…het programma is het zeker waard, want er is weer voor een ieder wat wils. Met natuurlijk weer enkele hoogtepunten, zoals de opera Die Zauberflöte en het ballet Romeo en Julia. Ook op cabaret gebied kan er weer volop genoten worden met optredens van onder anderen Jochem Myjer (is inmiddels uitverkocht), Herman van Veen om er maar een paar te noemen.
Jeugd.
De Vrienden gaan meedenken samen met de Kunstbeweging en het Atlas Theater over een mooi programma voor jeugdigen. Theaterpubliek is over het algemeen al aardig op leeftijd en een nieuwe aanwas is hard nodig. Jeugd gaat niet zo makkelijk meer naar het theater. Dus…hoe kun je de drempel slechten? Johan van der Kooi zal namens de Vrienden deelnemen aan de gesprekken over dit onderwerp.
Nieuwe leden.
Onlangs was er een behoorlijke groei van het ledenaantal. Dat kwam voornamelijk door de mogelijkheid om tijdens de voorbespreek periode al kaarten te kunnen bestellen. Op dit moment is een werkgroep van de Vrienden actief die ledenwerfacties probeert te ontwikkelen. Hoe meer leden, hoe meer de vereniging voor het Atlas Theater kan betekenen. Heleen Arling, bestuurslid, is daarom druk in de weer om ervoor te zorgen dat de bekendheid van de Vrienden vergroot wordt, dat mensen weten wat de mogelijkheden en voordelen zijn van een lidmaatschap en wat het theater betekent voor de Zuidoost Drentse gemeenschap. Wellicht zullen wij wat dit onderwerp betreft in het nieuwe seizoen een beroep doen op de huidige leden. Wordt vervolgd.

Operacursus Huub van ’t Hek voorjaar 2018: doet u ook mee?
Zoals in de vorige Nieuwsbrief al is aangekondigd, is het bestuur van de Vrienden in overleg met Huub van ’t Hek omtrent vorm en inhoud van een operacursus in Emmen.
Gekozen is voor het voorjaar 2018, omdat we graag willen aansluiten bij de programmering in het Atlas Theater van Die Zauberflöte (zie: pagina 70 van de theaterbrochure) op 9 maart 2018. Zowel in de voorbereiding naar Die Zauberflöte toe, als wel nadien willen we in twee blokken van 3 bijeenkomsten een operacursus aanbieden. De ( gratis) inleiding vooraf bij Die Zauberflöte zal Huub van ‘t Hek dan eveneens voor zijn rekening nemen.
Het zijn nu nog allemaal maar ideeën, die het Bestuur de komende maanden samen met Huub van ’t Hek nader gaat uitwerken.
Na Madame Butterfly kreeg het Bestuur veel enthousiaste reacties op de ‘inleiding vooraf’. Meerdere bezoekers verzochten ons een dergelijke cursus naar Emmen te halen.
Om enigszins een zorgvuldige begroting voor een dergelijke operacursus te kunnen maken en daarmee uiteraard ook de bijdrage voor de deelnemers te kunnen vaststellen, wil het Bestuur een indicatie van de te verwachten deelname aan deze cursus.U zult begrijpen dat 10 of mogelijk misschien wel 30 deelnemers van invloed is op uw eigen bijdrage. Wij hopen de kosten van de operacursus echter wel zo veel mogelijk te beperken.
Let wel:
Het is dus geen definitieve opgave (!), maar voor ons een inschatting omtrent de belangstelling voor een dergelijke cursus.

Wij verzoeken u voor 1 juni via info@vriendenatlastheater.nl te willen aangeven of u in principe denkt te gaan deelnemen aan de operacursus van Huub van ’t Hek in het Atlas Theater in Emmen in het voorjaar van 2018. Wij als Bestuur beseffen ook, dat we spreken over bijna een jaar verder!!
Het bestuur is erg benieuwd naar uw reactie.
Wij horen graag.

Related Posts

Laat een reactie achter

WORD VRIEND