Terugblik ALV; van Bach tot Beatles; opera; cursus kijken naar toneel en Sirene Sale


Terugblik op Algemene Leden Vergadering
Op 4 november mochten we meer dan 80 Vrienden verwelkomen tijdens de algemene ledenvergadering Vrienden Atlas theater (ALV). Er werd verslag gedaan van de werkzaamheden van het bestuur gedurende het afgelopen seizoen; verantwoording afgelegd over de financiën en besloten de contributie te laten zoals die was.  Het bestuur van de vereniging werd herkozen en uitgebreid met een lid. Daardoor bestaat deze nu uit acht bestuursleden. Ellen Prins werd als nieuw bestuurslid gekozen en zal het secretariaat blijven doen. Daarnaast werd er een overzicht gegeven van de activiteiten die gedurende dit theaterseizoen op het programma staan. Welke Vriendenvoorstellingen er zijn geprogrammeerd;  welke inleidingen of nabesprekingen er zijn georganiseerd. Ook bleek dat er (nog steeds) veel belangstelling is om een opera in Duitsland bij te wonen.

Na de pauze was het woord aan Jan Lenselink en Mark Bruinewoud die als twee gevleugelde vrienden een gedeelte van hun concert “Van Bach tot Beatles” ten gehore brachten. Dit optreden werd zeer gewaardeerd en mondt wellicht uit in een extra Vriendenvoorstelling dit seizoen. Luister en kijk hier naar een fragment uit dit concert (© A.J. Snel).

Operareis Duitsland
Er blijkt nog steeds belangstelling te zijn voor het bezoeken van een opera in Duitsland. Alhoewel in ons theater nu al jaarlijks twee opera’s geprogrammeerd worden (seizoen 20/21 zelfs drie) ziet menig Vriend zo’n reisje naar een van de operatheaters in Duitsland wel zitten. Dat heeft ertoe geleid dat het bestuur het initiatief heeft genomen om op 18 april een reis te organiseren naar de Deutsche Oper Am Rhein in Düsseldorf. Daar wordt de opera Don Carlo van Guiseppe Verdi opgevoerd. Een heel bijzondere opera met een speciale connectie met de Nederlanden ten tijde van de tachtig jarige oorlog. Zo’n 50 Vrienden kunnen deelnemen aan deze reis.  De kosten, busreis en entree (mooie zitplaatsen) samen zijn 70 euro per persoon. We hebben alvast een optie genomen op de bus en de zitplaatsen. In het kader van “wie het eerst komt wie het eerst maalt” kunt u zich vanaf nu opgeven voor deze opera-reis. De reis wordt begeleid door Huub van ’t Hek, die ook een inleiding zal verzorgen over deze opera.
Vanaf 1 januari zal deze reis, voor zover er dan nog plaatsen zijn, ook open staan voor niet leden. Dus … bent u geïnteresseerd mail dan even naar het secretariaat: info@vriendenatlastheater.nl.
U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht hoe u de aanmelding definitief kunt laten worden. Wees er snel bij want vol is vol.

Operacursus
Er blijkt steeds meer belangstelling te zijn voor de operacursussen die de Vrienden de laatste paar jaar organiseren. Ook dit jaar worden de cursussen verzorgd door Huub van ‘ t Hek, een specialist als het over opera’s gaat.
Dit  seizoen zijn er zelfs twee eerste jaars groepen. Deze cursisten kunnen daarnaast ook naar de twee geprogrammeerde opera’s met korting. Wilt u deelnemen, maar heeft u zich nog niet aangemeld … dan kan dat alsnog. Er zijn namelijk nog een paar plaatsen vrij. Kijk even in de brochure – of klik hier – van het theater waarin te zien is hoe men zich kan aanmelden voor deze vier cursusavonden en/of twee opera’s.

Naast twee eerste jaars groepen zijn er ook cursisten die aangegeven  hebben deel te willen nemen aan een zogenaamde tweedejaars groep en zelfs een derde jaars groep. Ook uit andere plaatsen (onder andere Hoogeveen) is er belangstelling voor deze cursussen. In de tweede- en derde-jaars groep is ook nog (zij het beperkt) ruimte om deel te nemen. Daarvoor kan men zich aanmelden via het secretariaat van de Vrienden: info@vriendenatlastheater.nl.

Cursus kijken naar toneel
Analoog aan de operacursussen werkt het bestuur van de Vrienden aan de voorbereiding van een cursus ” Kijken naar toneel”. Het ligt in de bedoeling om nog dit seizoen te proberen zo’ n cursus te starten. We willen dan ook graag zien of er voldoende interesse is voor zo’n cursus. Dit seizoen zullen er twee cursusavonden georganiseerd worden met daaraan verbonden een bezoek aan twee interessante toneelvoorstelling. Bij beide voorstellingen wordt ook een nabespreking georganiseerd. Data en wat de cursus gaat kosten zijn op dit moment nog niet bekend. Houd dus de nieuwsbrief in de gaten.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u dat al wel aangeven via een reactie naar ons secretariaat. Dan weten wij in ieder geval of er überhaupt voldoende belangstelling is voor het organiseren van zo’n cursus.
Reacties naar: info@vriendenatlastheater.nl

Sirene Sale
Het blijkt dat het niet helemaal duidelijk is wat de Sirene Sale van het theater inhoudt en hoe men daarop kan c.q. moet reageren om er gebruik van te maken. De Sirene Sale is een maandelijkse actie. Elke eerste maandag van de maand (als de luchtalarm-sirenes afgaan) stipt om 12.00 uur komt er een voorstelling in de aanbieding die voor half geld (50%) bezocht kan worden.

Er is steeds één voorstelling die voor de helft van de prijs in de verkoop gaat. Wees er dus snel bij, de hoeveelheid kaarten is beperkt en de actie is enkel 24 uur lang geldig!
Via de website : www.atlastheater.nl wordt u op de hoogte gehouden.
Ook op de facebookpagina van het theater is te zien welke voorstelling Sirene Sale is.

De korting geldt alleen gedurende het lopende theaterseizoen en voor de reguliere/professionele voorstellingen en is niet van toepassing op reeds gekochte kaarten. Heeft u al kaarten voor deze voorstelling? Wees niet getreurd, iedere maand is er een Sirene Sale en u krijgt dus iedere maand de kans om een voorstelling voor maar de helft van de prijs te bezoeken. U kunt natuurlijk ook voordelig uw vrienden en/of familie meenemen!

Related Posts

Laat een reactie achter

WORD VRIEND