Voorbespreekrecht, Mijn Land en Vrienden werven Vrienden


Maandag 23 april – Let op!
Zoals eerder aangekondigd wordt er op maandag 23 april aanstaande een preview gehouden van het theaterprogramma zoals dat in het nieuwe seizoen 18/19 te bewonderen zal zijn. Alle Vrienden zijn daar expliciet voor uitgenodigd. Op die avond zullen ook een aantal artiesten optreden die het komend seizoen in het theater te zien zijn. Wie dat zijn blijft nog even een verrassing. Dat het een leuke en informatieve avond wordt zal geen verrassing zijn. Dat is nu al wel duidelijk. Dus zorg dat u erbij bent. Aanmelden verplicht.

Vanaf het moment van presenteren tot de andere dag (dinsdag 24 april) ’s middags 12.00 uur kunnen de Vrienden alvast kaartjes bestellen en een mooie plek reserveren in de zaal. Let wel … deze mogelijkheid is alleen voor de Vrienden beschikbaar! Een mooie gelegenheid om Vriend te worden dus! Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met Henriëtte: info@vriendenatlastheater.nl

Vanaf 12.00 uur ’s middags de volgende dag gaan de kassa’s open voor iedereen. Dus … wilt u kaartjes voor een bepaalde voorstelling hebben en nog belangrijker een mooie plaats in de zaal, maak dan gebruik van deze voorbespreek periode. Alle Vrienden krijgen een inlogcode waarmee ze via internet kaartjes kunnen bestellen. Die code zal ruim voor maandag 23 april via de mail aan de leden verstuurd worden. Houd dat in de gaten. Ook kunt u op die maandagavond zelf aan de kassa kaartjes kopen, of ter plekke gebruik maken van de mogelijkheid om via internet kaartjes te bestellen. Het Atlas Theater zal daarvoor extra computers beschikbaar stellen die door de Vrienden gebruikt mogen worden, waarbij er ook begeleiding aanwezig is voor degene die het lastig vindt om op zo’n manier kaartjes te kopen. Een extra service van het theater. Let op…neem uw inlogcode mee, ook als u de kaartjes aan de kassa koopt.
Het bestuur van de Vrienden wenst een ieder een mooie, informatieve, maar vooral ook leuke avond en hoopt dat er flink wat kaarten in de voorverkoop aan de man/vrouw gebracht worden.

Project “Mijn Land”
De Vrienden werken samen met basisschool De Hesselanden (onderdeel van het AZC naast het station Emmen-Zuid) aan het project “Mijn Land”. Leerlingen van die basisschool worden op dit moment door professionals begeleid bij het spelen van toneel, zang en dans en het bouwen van decors. De bedoeling is dat de leerlingen al spelenderwijs ervaren wat het is om toneel te spelen, een voorstelling te maken en/of voor publiek op te treden. Naast het feit, dat het een erg leuke ervaring is, leren de kinderen ook samenwerken. Samenwerken met meerdere – en andere culturen en nationaliteiten. Daarnaast is het goed voor de taalontwikkeling en is het een belangrijk middel om het zelfbewustzijn te versterken.
Voor alle Emmenaren is er straks de mogelijkheid om te ervaren, wie deze kinderen zijn, waar ze mee bezig zijn, wat het voor hen doet om op toneel te staan en als gewone kinderen gezien te worden. Op woensdag 14 juni ’s avonds om 19.00 uur wordt de voorstelling opgevoerd in het Atlas Theater en is voor iedereen gratis toegankelijk.
De Vrienden ondersteunen de mogelijkheid om deze voorstelling op het echte toneel van het Atlas Theater te kunnen spelen. De provincie Drenthe, de gemeente Emmen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de stichting Compenta en nog enkele andere sponsors hebben met hun financiële steun dit project mogelijk gemaakt. We hopen op een grote belangstelling. De komende tijd zal er expliciet aandacht voor gevraagd worden in de pers en zal duidelijk worden hoe men in aanmerking kan komen voor kaartjes. We verwachten ook heel wat Vrienden bij de voorstelling, zodat ook zij kunnen zien wat deze kinderen allemaal in hun mars hebben.

Vrienden werven Vrienden
In januari zijn we gestart met de actie Vrienden werven Vrienden. We hebben gevraagd aan alle Vrienden om in de naaste omgeving te onderzoeken wie er nog meer Vriend wil worden. Neven, nichten, ooms, tantes, broers, zussen et cetera zouden benaderd moeten worden om zich op te geven om Vriend van het Atlas Theater te worden. Dat kan momenteel tegen een gereduceerd tarief. Voor 1 persoon €20,– en voor 1 persoon + partner €30,–. Vanaf 1 september geldt de normale contributie. Tot op heden gaat het goed met de actie. We naderen de 900 leden. De actie heeft daar een duidelijke invloed op gehad. De nieuwe Vrienden kunnen ook al vast gebruik maken van de voorbespreek regeling met betrekking tot het bestellen van kaartjes (23/24 april). Daar komt ook bij dat degene die een Vriend aanbrengt in aanmerking komt voor een leuke prijs.
Onder leden die een nieuw lid aanbrengen worden twee prijzen verloot:
1) Een theaterarrangement voor 4 personen (diner in het Atlas Theater voorafgaand aan een Vrienden voorstelling naar keuze)
2) 4 vrijkaarten voor een Vrienden voorstelling naar keuze
Op de jaarvergadering van november zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt.

Related Posts

Laat een reactie achter

WORD VRIEND