Vooruitblik, Operacursus, Ledenpasjes en Lopende zaken


Seizoen 2017-2018
Beste Vrienden, hierbij sturen wij u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe theaterseizoen. Evenals vorig jaar willen wij de Vrienden graag zoveel mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen in en om het theater en van zaken die besproken worden in het bestuur. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat de Vrienden volop op de hoogte blijven van alles wat met ons Atlas Theater te maken heeft. Het bestuur streeft ernaar om elke eerste week van de maand een nieuwsbrief te presenteren.
Ledenpasjes
Medio september kunt u het ledenpasje van de vereniging op de deurmat verwachten. Elk lid krijgt een eigen pasje. Wanneer er kaartjes gekocht
worden/zijn voor een Vriendenvoorstelling (zie daarvoor de brochure van het Atlas Theater) dan moet u zich na de entree van het theater met uw ledenpasje legitimeren om toegelaten te worden tot de voorstelling. Er wordt tijdens die voorstellingen een speciale controle ingesteld die door het bestuur zelf georganiseerd wordt. Dus even kijken wie bij u de kaartcontrole verzorgt.
Ook bij andere evenementen kan het zijn dat wij u vragen om het ledenpasje te laten zien. Denk ook maar eens aan de operacursus die voor de Vrienden tegen een gereduceerd tarief wordt aangeboden. Kortom … als u naar het theater gaat, gewoon zorgen dat u het pasje bij u heeft.

Operacursus Huub van ’t Hek
De operacursus van Huub van ’t Hek gaat door. Er is zoveel belangstelling voor, dat de eerste cursus al vol zit. Wilt u zich toch nog aanmelden, dan kan dat wel. We zijn aan het onderzoeken of er wellicht een tweede cursus gepland kan worden. Daarover wordt met Huub gesproken. De leden betalen € 12,50 per cursusavond (inclusief koffie/thee) en niet leden betalen € 15,00.
De inleiding bij de opera Die Zauberflöte ( 9 maart, zie: pagina 70 van de theaterbrochure) is gratis en voor iedereen toegankelijk. Deze inleiding zal ook door Huub van ’t Hek verzorgd worden. Mocht er ook nog voldoende belangstelling zijn voor het tweede deel van de cursus (drie cursusavonden), dan kunt u zich daarvoor lopende de eerste cursus aanmelden. Daarover krijgt u nog bericht.

Seizoenspresentatie 2017-2018
Op 9 september aanstaande staat Emmen op zijn kop. Dan zal namelijk de Uitmarkt plaatsvinden. Veel activiteiten zijn dan te zien en mee te maken in en om het centrum van Emmen.
Ook in het Atlas Theater wordt van alles georganiseerd. Zo is er open huis, waarbij het mogelijk is om achter de schermen van het theater te kijken. Speciaal voor de Vrienden is er een voorstelling gepland waarin u allerlei informatie krijgt over theaterseizoen 2017-2018. Machteld van der Werf, manager van het theater, zal u meenemen in de programmering en zal een aantal artiesten bij u introduceren die gedurende het seizoen komen optreden. Het wordt een mooi programma waarvoor speciaal u als Vriend van harte wordt uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn vanaf 12.30 uur (inloop 12.15 uur); hierover sturen wij u een aparte e-mail. Een mooie service voor onze Vriendenvereniging. Een kaartje kopen hoeft niet. U kunt gewoon de zaal inlopen en gaan zitten in afwachting van wat er komen gaat.

Lopende zaken
Het bestuur is gevraagd mee te denken over de nieuwe cultuurnota die de gemeente Emmen aan het maken is. Wij hebben aangegeven daar graag bij betrokken te willen worden.
Jeugdvoorstelling
Er komt een speciale jeugdvoorstelling medio oktober. Het streven is om meer jongeren te enthousiasmeren voor het theater en wellicht ook voor onze Vriendenvereniging. Ook wij als Vrienden zullen daarbij betrokken worden.
AZC
De Vrienden werken mee aan een speciaal project met kinderen van het AZC om hen in de gelegenheid te stellen een theaterproductie te maken welke in het Atlas Theater zal worden opgevoerd. Dat doen we in samenwerking met basisschool De Hessellanden en de Kunstbeweging. Een mooi project waar we graag aan mee willen werken. Johan van der Kooij zal dat project namens de Vrienden volgen.
Musical
Om nog meer kinderen kennis te laten maken met theater zijn wij als Vrienden initiatiefnemer van een project genaamd “De Musical-award” van Emmen 2018. Basisscholen voeren veelal aan het eind van het schooljaar een musical op in groep 8. Een aantal scholen krijgt de mogelijkheid om een gedeelte van de musical in het theater op te voeren. Een speciale jury zal die optredens beoordelen en uiteindelijk wordt een van de scholen uitgeroepen tot winnaar. Het staat allemaal weliswaar nog in de kinderschoenen, maar ook dit initiatief wordt samen met de Kunstbeweging lopende dit schooljaar verder uitgewerkt.
Huishoudelijk reglement
Het bestuur heeft het huishoudelijk reglement (herzien naar aanleiding van de jaarvergadering van november vorig jaar) vastgesteld. Op de jaarvergadering van november aanstaande zal de laatste versie ter beoordeling aan de leden worden voorgelegd.

Related Posts

Laat een reactie achter

WORD VRIEND