Ik geef een Vriendschap cadeau

 

□        Vriend (€30,00 per jaar voor één persoon)

□        Vriend (€50,00 per jaar voor twee personen)

 

Het cadeau is voor:

Voor- en achternaam:————————————————————————————

Geboortedatum:——————————————————————————————-

□        vrouw

□        man

E-mail:————————————————————————————————————————————————————-
□ Aanmelden voor de nieuwsbrief

Adres:————————————————————————————————————————————————————–

Postcode + woonplaats:——————————————————————————————————————————————

Telefoon:———————————————————————————————————————————————————–

(indien van toepassing)
Naam tweede persoon:——————————————————————————————————————————————-

□        vrouw

□        man

E-mail:————————————————————————————————————————————————————-
□ Aanmelden voor de nieuwsbrief

Telefoon:———————————————————————————————————————————————————–

 

□        Cadeau geldt voor 1 jaar

□        Doorlopend Vriendschap cadeau

 

□        Hierbij machtig ik de Vrienden van het Atlas theater om het aangekruiste bedrag (tot wederopzegging) (jaarlijks) af te schrijven van
mijn rekeningnummer

 

IBAN nummer:———————————————————————————————

 

Naam Vriend/gever:————————————————————————————–

 

Datum + plaats + handtekening:———————————————————————-

 

Geef dit ingevulde formulier af bij de kassa van het Atlas theater of mail deze naar: info@vriendenatlastheater.nl

 

Hiermee gaat u akkoord met het op onze website vermelde privacyreglement. 

 

WORD VRIEND