Achter de schermen en Sound of music


Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen zijn de voorstellingen van het Atlas theater geannuleerd in verband met het Corona virus.
Houd de website van het Atlas theater in de gaten: www.atlastheater.nl.

Het is alweer maart. Ondanks de  Corona stilte vliegt de tijd als vanouds.
We vullen onze dagen met wandelen, puzzelen, Netflixen, NPO plussen en hopen dat de lockdown binnen niet al te lange tijd zal worden opgeheven. Volgens alle zeer “deskundigen” aan de talkshow tafels moet er zo langzamerhand toch wel iets gebeuren omdat anders ons “geestelijk welzijn” in de knel komt. Blijft alleen maar over wat dan? En … wachten op de vaccinatie.
Een bezoek aan theater is iets dat we ons zo langzamerhand alleen nog kunnen herinneren van “vroeger”. Was dat niet zo’n gebouw waar artiesten optraden en waar je als toeschouwer naartoe kon gaan om te kijken?
Hoe zit het eigenlijk met ons theater?
Natuurlijk de deuren zijn dicht, maar achter de schermen wordt hard gewerkt. Zo is men druk bezig een programmering te maken voor het seizoen 21/22. Ervan uitgaande tenminste dat we vanaf dat moment weer in meer of mindere mate voorstellingen kunnen bezoeken. De technische dienst is druk bezig een digitaal lesprogramma te maken waarmee ze basisschoolleerlingen kunnen laten zien hoe het werkt met de techniek bij verschillende voorstellingen. Met recht een kijkje achter de schermen. Ook wordt er druk gewerkt aan het maken van zogenaamde livestreams voor verschillende artiesten en organisaties.

Albert Witter
Op 11 februari jongstleden is de oud voorzitter van de Vrienden van de Muzeval, (de voorloper van de Vrienden van het Atlas theater), Albert Witter na een lang ziekbed overleden. Albert zou in oktober 85 jaar zijn geworden. Hij was gedurende een periode van 16 jaar voorzitter van de Vrienden van de Muzeval en een grote animator van het culturele leven in  Emmen. We wensen zijn vrouw Janny en de (klein) kinderen heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

Bestuur van de Vrienden van het Atlas Theater.

Sound of Music
Afgelopen week is de verkoop gestart van de eerste voorstelling(en) in september. De grote Musical “Sound of Music” zal dan van 15 tot en met 19 september in het Atlas Theater te zien zijn. Een mooie opening van een hopelijk goed en nieuw theaterseizoen.
 
Na de start van de verkoop is  besloten om hier ook een Vriendenvoorstelling van te maken. Dat betekent  dat je als Vriend maar liefst € 10,00 korting ontvangt. Mocht je al kaarten hebben dan neemt een medewerker van de Theaterkassa contact met je op om de korting alsnog te verrekenen.
 
Informatie over de manier om (Vrienden) kaarten te bestellen is te lezen op de voorstellingpagina van de website.

Voorstellingen geannuleerd


Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen zijn de voorstellingen van het Atlas theater geannuleerd in verband met het Corona virus.
Houd de website van het Atlas theater in de gaten: www.atlastheater.nl.

Algemene ledenvergadering en man man man de podcast


Wanneer de Vrienden deze nieuwsbrief ontvangen is het alweer december. De feestdagen staan voor de deur en we vragen ons allemaal af hoe we daar invulling aan gaan geven.  Bij elkaar op bezoek gaan, de kinderen en kleinkinderen ontvangen, is er allemaal niet bij. Het worden daarom vast heel bijzonder dagen. En dan ook nog een jaarwisseling zonder al te veel festiviteiten. Laten we hopen dat dit een eenmalige situatie is en dat we met ingang van het nieuwe jaar weer over kunnen gaan tot normaal. Dat geldt natuurlijk ook voor het theater. Lange tijd was er niets te doen in de beide zalen.  Optredens voor maximaal 30 personen was geen haalbare kaart. Dus bleef het theater dicht. Het nieuwe jaar brengt echter licht in de duisternis. Het vaccin zit er aan te komen en vanaf januari zal langzaam maar zeker het leven weer zijn normale gang kunnen gaan, alhoewel het Coronavirus er wel zal blijven. Vanaf januari zullen er ook weer activiteiten plaatsvinden in het theater. Houd dat dus in de gaten. Hoe, wie en wanneer …? Als je daarvan op de hoogte wilt blijven kun je je inschrijven (als je dat nog niet gedaan hebt, tenminste) voor de Atlas nieuwsbrief. Klik hier om u in te schrijven.
Rest mij een ieder toch fijne feestdagen te wensen, een goede jaarwisseling en vooral een positief, gezond en zeker ook gelukkig Nieuwjaar. Dat we elkaar maar gauw weer mogen ontmoeten in ons theater.
 
Algemene ledenvergadering
Voor de eerste keer (en hopelijk voor de laatste keer) hebben wij noodgedwongen de Algemene Ledenvergadering digitaal moeten houden. Dat wil zeggen de Vrienden hebben alle stukken digitaal toegestuurd gekregen en konden daarop schriftelijk reageren. Uit  reacties van de Vrienden blijkt dat men zich prima heeft kunnen vinden in deze aanpak. De verslaglegging van het afgelopen jaar is positief ontvangen. Ook het financieel verslag gaf geen reden tot vragen. Het bestuur is derhalve decharge verleend en zal zich ook komend jaar weer inzetten om het theater flink te ondersteunen.
Wat het bestuur betreft … Johan van der Kooi was aftredend en stelde zich herkiesbaar. Daarop is alleen maar positief gereageerd en dus is hij weer voor een nieuwe periode van drie jaar benoemd als bestuurslid van de Vrienden. Daarmee willen we hem natuurlijk van harte feliciteren.

Uit de Atlas nieuwsbrief
Lieve Vrienden van het ATLAS Theater,
Wat heerlijk om te mogen vertellen dat we weer gaan beginnen!
In januari starten we met ATLAS Exclusief! In een intieme setting kun je genieten van prachtige voorstellingen die gegarandeerd doorgaan. We beginnen met iets unieks: Man man man, de podcast – Livestream.

Wat ga je zien? Via een live-stream kunnen exclusief 30 bezoekers (we hopen na de volgende persconferentie op meer) bij ons in ATLAS aanwezig zijn en genieten van de podcast-Livestream van Bas Louissen, Chris Bergström en Domien Verschuuren. De mannen vervolgen zoals altijd hun eindeloze zoektocht naar mannelijkheid door te doen waar ze goed in zijn: een podcast maken. Het belooft een interactieve stream vol bijzondere momenten en intieme verhalen in een ander jasje!
En in het Noorden alleen bij ons in ATLAS bij te wonen!

Dus! Bel je beste vriend of vriendin of enthousiasmeer je partner en geniet via een groot scherm van je favoriete podcast! Uiteraard helemaal veilig volgens de geldende maatregelen. 

De verkoop is 4 december gestart om 10.00 uur!

Klik hier voor tickets en meer informatie.

Graag tot zondag 10 januari, 20.00 uur!

Algemene ledenvergadering Vrienden Atlas theater


November 2020
Elk jaar in de maand november legt het bestuur van de Vrienden verantwoording af over haar daden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Ook dit jaar staat die vergadering in de planning. Echter…..het Corona-virus gooit (ook hier) roet in het eten. De situatie laat niet toe dat de Algemene Ledenvergadering op de normale manier gehouden wordt. Op dit moment mogen er slechts maximaal 30 personen samen komen (bij het ter perse gaan van dit bericht is deze regel aangescherpt en is er een verbod op openstelling van onder andere theaters voor het publiek). Momenteel is het dus niet mogelijk de Algemene ledenvergadering in het Atlas theater of ergens anders te laten plaatsvinden.

Toch wil het bestuur graag aan haar leden laten weten wat er het afgelopen theaterjaar gebeurd is, hoe het zit met de financiën, welke Vriendenvoorstellingen nog op het programma stonden, wat er gebeurt met de operacursus van Huub van ’t Hek en hoe het verder gaat met de organisatie van de operareis naar Düsseldorf.
 
Tja….maar hoe doe je dat dan? Het Bestuur van de Vrienden heeft daarover gebrainstormd. Een fysieke vergadering houden is niet mogelijk. Een digitale Algemene Ledenvergadering dan? Een Zoom-meeting? Maar hoe doe je dat met bijna 1000 leden? En zijn de leden daarop voorbereid? Al gauw werd duidelijk dat vergaderen op deze manier voor de Vrienden geen oplossing is. Maar hoe kunnen we dan opening van zaken geven met betrekking tot het afgelopen bestuursjaar?
 
Hoe dan wel?
Besloten is om te kiezen voor een alternatieve werkwijze. Een vergadering op afstand. Vanuit de eigen thuissituatie. Daarom worden alle stukken, die normaal gesproken aan de leden verstuurd werden ter voorbereiding van de vergadering, ook deze keer weer digitaal toegestuurd. Het betreft een aantal stukken die opening van zaken geven over het afgelopen bestuursjaar.
Het gaat daarbij om:
 • Het verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2019
 • Het jaarverslag van de Vrienden van het Atlas Theater (VAT) 2019/2020
 • Het financieel verslag van de penningmeester
 • Verslag van de Commissie ter beoordeling van de jaarrekening (Herma Ravestein en Dirk de Graaf)
 • Verlenen van decharge aan het bestuur
 • Overzicht van de bestuurssamenstelling en rooster van aftreden
Normaal worden deze stukken op de vergadering besproken en kan men daar direct op anticiperen door (indien nodig) vragen te stellen. Dat is in deze situatie helaas niet mogelijk. Wel kan er schriftelijk gereageerd worden. Heeft men thuis vragen en/of opmerkingen over de stukken, dan is het de bedoeling dat men de bewuste vraag of vragen via de mail stuurt naar het secretariaat van de Vrienden: info@vriendenatlastheater.nl
Daar worden de vragen verzameld en zal het bestuur daar zo volledig mogelijk antwoord op geven. De verzamelde vragen en de bijbehorende antwoorden zullen vervolgens via een speciale nieuwsbrief weer aan de leden toegestuurd worden.
Op die wijze zullen (eventuele) vragen beantwoord worden en kunnen alle leden zien welke vragen er zijn gesteld en wat het antwoord daarop is geweest. Het is niet de meest ideale manier van communiceren, maar de situatie dwingt ons ertoe om voor deze aanpak te kiezen.
 
We hopen op begrip van de leden voor deze toch wel onorthodoxe wijze van vergaderen. We verwachten dat de Algemene Ledenvergadering van 2021 weer in een normale setting kan plaatsvinden.
 
Bestuurssamenstelling
Bij de toegestuurde stukken zit ook de bestuurssamenstelling en het rooster van aftreden. Op dat rooster van aftreden staat vermeld dat Johan van der Kooi in 2020 aftredend is en zich herkiesbaar stelt.
Het bestuur wil hem graag weer voor een nieuwe periode benoemen. Dat betekent dat zonder tegenbericht van de leden het bestuur ervan uit gaat dat men akkoord is met dit voorstel.
 
Wat verder ter tafel komt.
Bij de Algemene Ledenvergadering werd na de pauze altijd tijd ingeruimd voor een cultureel evenement. Ook dat onderdeel kan in de huidige situatie  niet doorgaan. Maar….wat in het vat zit……..het bestuur wil daarom, wanneer de situatie dat weer toelaat, een speciale Vriendenvoorstelling organiseren. Wat dat zal zijn en wanneer dat mogelijk is, zal te zijner tijd bekend gemaakt worden.
 
Onlangs bereikte ons het bericht dat onze oud-voorzitter Albert Witter (16 jaar voorzitter) ernstig ziek is. Dat was ook de reden dat we hem al langere tijd niet meer gezien hebben in het theater.  We wensen hem en Jannie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
 
Rob Wilhelm, voorzitter.

Kasper van Kooten, duizendste lid, enz.


We zullen doorgaan….!
Dat was schrikken maandag 28 september. De nieuwe Coronamaatregelen werden door minister-president Rutte bekend gemaakt. En daarbij werd wederom aangegeven dat onder andere in theaters niet meer dan 30 personen aanwezig mochten zijn. Een echte ramp voor het Atlas Theater dat net alles in gereedheid had gemaakt om, Coronaproof, zo’n 200 gasten te kunnen ontvangen. Gelukkig kon de veiligheidsregio zijn licht nog laten schijnen over deze maatregel. En dat heeft geholpen …
 
YEAH, het Atlas Theater heeft een vrijstelling gekregen van de Veiligheidsregio! Dat betekent dat de geplande voorstellingen voorlopig gewoon door kunnen gaan conform de 1,5 meter richtlijnen. Dus geen beperking van maximaal 30 personen! We zien u graag in het ATLAS Theater.

‘Speeltijd’ met Kasper van Kooten (bijdrage van het Atlas theater)
Vrijdag 9 oktober speelt Kasper van Kooten zijn nieuwe programma.
 
Wist u dat Kasper van Kooten maar liefst drie keer genomineerd is voor de grootste cabaretprijs, een Emmy Award heeft en winnaar is van de Zilveren Harp? Daarnaast kennen we hem natuurlijk van zijn rollen in onder andere  All Stars, Moordvrouw, Groeten Uit en Ventoux. Maar nu? Nu is het weer tijd voor theater en komt hij op 9 oktober met zijn voorstelling ‘Speeltijd’ naar het ATLAS Theater!
 
Terug naar de basis
Kasper gaat terug naar de basis. Geen decor, geen band, maar een man en zijn verhaal. Hij deelt zijn kijk op de wereld, zijn omgeving, maar vooral op zichzelf. Met zijn herkenbare humor, timing en zelfspot kijkt Van Kooten eerlijker dan ooit naar zijn eigen zuivere speeltijd, de klok tikt immers maar door. Over missers en geluk, liefde en verslaving. Met ontroerende poëzie en goudeerlijke comedy.
 
Bezoekers die zijn voorstelling al gezien hebben waren razend enthousiast en gaven onder andere de volgende reacties.
 • “Spreken is zilver, zijn schoenen zijn goud. Eerlijk, heerlijk, gelachen. Dank!”
 • “Wij vonden het in één woord ‘geweldig’!”
 • “Het was een knotsgekke leuke avond. Dank voor het water. Zo gênant als je een hoestbui krijgt.”
 • “Verrassend, snel, ad rem.”
 • “Rapportcijfer van de leraar: een 10+.”
 • “Herkenbaar, warm, afwisselend. Top show!”
Kortom…. hier wil je toch bij zijn? Kasper speelt deze voorstelling op vrijdag 9 oktober in de Rabo Zaal.
Kijk hier voor meer info en het reserveren van tickets of kijk op atlastheater.nl
Attentie voor de artiesten
De speelperiode van oktober t/m december staat in het teken van speciale Coronavoorstellingen. Het overzicht van de voorstellingen heeft u onlangs ontvangen, Gelukkig zijn er ook veel kaarten verkocht. De Vrienden hebben  zo’n 20 a 25% van de kaarten afgenomen. We mogen blij zijn met het aanbod, want ook voor de artiesten is het lastig om te blijven optreden. Dat ze naar Emmen komen waarderen we dan ook zeer. Om die waardering te laten blijken bieden wij de artiesten een attentie aan namens de Vrienden van het Atlas Theater. Na afloop van elke voorstelling wordt daar even speciaal aandacht aan besteed. We willen op deze manier de artiesten een hart onder de riem steken in deze, zeker voor hen, zo moeilijke tijd.
1000ste lid
Het is gelukt. Onlangs hebben we het 1000ste lid ingeschreven als Vriend van het Atlas Theater. Daaruit blijkt maar weer dat veel mensen het theater een warm hart toedragen. Dat we dat nodig hebben dit seizoen zal zonder meer duidelijk zijn. Daardoor kunnen  we nog meer Vriendenvoorstellingen realiseren of het theater op een andere manier ondersteunen. Binnenkort gaan we speciale aandacht besteden aan deze gebeurtenis en zullen we de 1000ste bezoeker in het zonnetje zetten. Wie het is? … daarover wordt u binnenkort geïnformeerd.

Algemene Leden Vergadering
Elk jaar, begin november, wordt normaal gesproken de Algemene Leden Vergadering gehouden. Dit jaar zal dat anders gaan. Een normale vergadering, zoals we gewend zijn, zit er niet in. Elkaar fysiek ontmoeten gaat niet lukken. Daarom overweegt het Bestuur om de vergadering digitaal te organiseren. Hoe dat moet en op welke wijze wij de leden het beste kunnen bedienen wordt op dit moment onderzocht. We houden u daarvan op de hoogte. In ieder geval worden de bijbehorende stukken zoals  het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester, evenals  andere stukken zoals u normaal van ons gewend bent, via de mail toegestuurd. Wordt vervolgd.


Voorrang Vrienden bij start kaartverkoop

Vrienden van het Atlas theater mogen als eerste een kijkje nemen in het programma voor het komende seizoen – dat van oktober tot en met december loopt – en hebben voorrang bij de kaartverkoop. In het weekend van 15 augustus ontvangt u per e-mail de digitale Atlas theaterkrant en kunt u deze het hele weekend rustig doornemen.

Maandag 17 augustus vanaf 12.00 uur kunt u als Vriend als eerste uw kaarten voor het komende seizoen bestellen.

Let wel: Dinsdag 18 augustus om 12.00 uur start de verkoop voor het grote publiek, dus wees er snel bij!

 

We zijn weer begonnen


Rob & Emiel

We zijn weer begonnen
11 juni opende het Atlas theater weer haar deuren en het bestuur van de Vrienden mocht al even meegenieten (kijk hier voor een kort filmpje). Illusionisten- / mentalisten duo Rob & Emiel treden deze maand van donderdag tot en met zondag op, voor dertig bezoekers.

Speciale show die coronaproof is
Het duo ontwikkelde samen met de directie van het Atlas Theater een familieshow: ‘ATLAS, een wereld vol verwondering‘ en een avondshow: ‘Plankenkoorts‘ die coronaproof zijn. Deze worden elke donderdag tot en met zondag in juni opgevoerd. Er zit cabaret in, maar ook magie en illusionisme. Het publiek was heel enthousiast. En als zij blij zijn, zijn wij ook blij aldus Rob & Emiel.

Over Rob & Emiel
Hun acts werden op verschillende nationale en internationale wedstrijden met goud beloond. Op het NK Magic wonnen zij alleen al als duo 8 keer goud in drie verschillende categorieën, kregen een eervolle onderscheiding voor hun komische presentatie en wonnen zij de Grand Prix, de hoogst haalbare Nederlandse magic-award, waarmee zij officieel Nederlands kampioen werden!

Tijdens het Wereldkampioenschap Mentalisme in 2009 werden zij bekroond tot beste mentalisten ter wereld. Daarmee behoren zij officieel tot de absolute wereldtop!

Vriendenaanbieding
Wij als bestuur hebben deze avond genoten van de show in een intieme sfeer. Zéker de moeite van het bekijken waard!
Als Vriend van het ATLAS Theater ontvangt u maar liefst 50% korting op uw kaartje. Voor een kaartje voor de familievoorstelling betaalt u slechts €5,00 (i.p.v. €10,00) en voor de theatershow s’avonds betaalt u €10,00 (i.p.v. €19,50).

Kijk hier voor meer informatie over beide shows.

We zijn weer begonnen

We gaan weer beginnen


Het is ondertussen juni en het theaterseizoen loopt op zijn eind … nou ja … was feitelijk al afgelopen ten tijde van de Lockdown in maart. We hebben het wel gemist. Geen echte voorstellingen, maar alleen online programma’s. En of we daar nou op zitten te wachten. De magie van het theater ontbreekt wanneer je in de huiskamer een voorstelling bekijkt. Of het nou muziek betreft of cabaret het is toch geen echte vervanger van het theater. Hoe goed bedoeld ook.
Ondertussen wordt de Lockdown afgeschaald en mogen we weer wat meer. We kunnen zelfs weer theatervoorstellingen bezoeken … tenminste als er maar niet meer dan 30 toeschouwers komen. Maar ja … alle kleine beetjes helpen en het houdt de moed erin.
Dat de theaters zware tijden tegemoet gaan staat vast. Of – en zo ja wanneer de rijksoverheid gaat bijspringen is nog niet bekend, maar wel te hopen. Aan de andere kant biedt zo’n nieuwe situatie wellicht ook weer nieuwe kansen. Zo gaat het Atlas theater vanaf 11 juni wel heel bijzondere voorstellingen programmeren waar inderdaad niet meer dan 30 personen naar toe kunnen. Zo’n voorstelling zal dan meerdere keren per dag worden opgevoerd, zodat in ieder geval meer dan 30 mensen als bezoeker aanwezig kunnen zijn.
En … de Vrienden mogen daar voor een prikkie naar toe … mooie kans om mee te maken hoe het voelt om maar met 30 mensen in de zaal te zitten, of er spatschermen zijn aangebracht, voldoende desinfecterende middelen aanwezig zijn etc. etc. … kortom hoe de RIVM regels worden opgevolgd. Dus houdt het in de gaten en laat je deze kans niet ontglippen. Mooi om later over te kunnen vertellen … weet je nog toen we in Coronatijd leefden … Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie hierover van het Atlas theater.

En dan op naar het nieuwe seizoen. Hoe dat er uit gaat zien is op dit moment nog steeds de vraag. Het bestuur van de Vrienden volgt het proces op de voet en zal – waar nodig en mogelijk – meehelpen om het Atlas theater door deze moeilijke tijd te loodsen. En daarbij hebben wij de hulp van alle Vrienden hard nodig. Zodra er nieuws te melden is zullen we u daarover dan ook zo snel mogelijk informeren. Eerst de vakantietijd maar eens doorkomen … tot september.

We heten je weer van harte welkom in ATLAS!
Yes! We mogen onze theaterdeuren weer voor jullie openen. We horen veel positieve geluiden, men heeft weer zin in een avondje uit. Wij uiteraard ook!

ATLAS Exclusief!
In de maand juni bieden we ATLAS Exclusief! Oftewel voorstellingen voor maximaal 30 bezoekers. Een unieke mogelijkheid om theater eens van een andere kant te bekijken. Uiteraard staat jullie veiligheid en gezondheid voorop en volgen we de RIVM-richtlijnen.

Twee magische voorstellingen
Laat je deze maand verbazen, verrassen en verwonderen door de magische shows van Rob & Emiel. Elke donderdag t/m zondag in juni treden zij op met twee verschillende voorstellingen. Een spectaculaire familievoorstelling vol waanzinnige trucs en de voorstelling ‘Plankenkoorts’ met een bijzondere mix van cabaret, magie, stand-up comedy en kleinkunst! Er zijn slechts 30 kaarten per voorstelling beschikbaar dus zorg dat je er op tijd bij bent!

Vriendenaanbieding:
Als Vriend van het ATLAS Theater ontvang je maar liefst 50% korting op je kaartje. Voor een kaartje voor de familievoorstelling betaal je slechts €5,00 (i.p.v. €10,00) en voor de theatershow s’avonds betaal je €10,00 (i.p.v. €19,50).

– ‘ATLAS, een wereld vol verwondering’:
klik hier voor meer informatie en tickets.
– ‘Plankenkoorts’:
klik hier voor meer informatie en tickets.

Theaterloos tijdperk


Theaterloos tijdperk
Er is alweer een maand voorbij zonder dat we in  het theater zijn geweest. Geen mooie dansvoorstellingen, geen opera, geen cabaret, geen jeugdvoorstellingen … niets. En hoe lang gaat dat nog duren? Ook onze Vriendenvoorstellingen  werden afgeblazen. Geen extra optredens, of excursies, ook helemaal niets.
Het bestuur van de vrienden zit werkeloos thuis. Via de mail, chat of whatsapp hebben we nog wel contact met elkaar, maar echt bij elkaar komen is er niet bij. We zitten allemaal, zoals aangegeven door het Outbreak Management Team, veilig thuis.
Dat houdt ook in dat we niets voor de Vrienden kunnen doen deze laatste periode van het seizoen. Wat dat betekent en hoe we een en ander volgend seizoen kunnen inhalen, daarover zal het bestuur zich één dezer dagen buigen. Hopelijk blijven we, als Vrienden  van, het Atlas theater steunen. Zeker in deze moeilijke tijden.  Daar doen we het tenslotte voor.

Ook is er een Kamerdebat over de culturele- en creatieve sector geweest. Dat was natuurlijk best wel spannend en misschien heeft u het wel gezien! Tijdens dit debat heeft de sector gevraagd om gemeenten en provincies in staat te stellen om de lokale infrastructuur in stand te houden. De financiële problemen kunnen niet door de gemeenten of culturele instellingen zelf worden opgelost. Dit komt onder meer omdat gemeenten al op de cultuursector hebben moeten bezuinigen. Daarom hebben vijftien theaters in het Noorden (waaronder ATLAS) samen een brandbrief gestuurd naar de provincie Drenthe, Friesland en Groningen. In de brief vragen de theaters om financiële hulp, nu zij vanwege het coronavirus tot in ieder geval 1 juni zijn gesloten

De gemeente Emmen heeft zich wat dat betreft van zijn goede kant laten zien door betaling van de huur van het theater op te schorten. Ook dat geeft weer wat lucht.
Bekend werd dat er voorlopig geen brochure zal verschijnen voor komend seizoen. En … er kunnen dus ook nog geen kaartjes besteld worden. Er is en blijft vooralsnog veel ongewis. Start het seizoen wel in september? De opening van het seizoen, de grote happening in het Rensenpark, gaat ook al niet door. Wanneer gaat de kaartverkoop dan wel van start? Is het überhaupt wel mogelijk om met anderhalve meter afstand naar het theater te gaan? En hoe speelt het Atlas Theater daarop in en welke rol kunnen de Vrienden daarbij spelen?

Samen met collega’s van Theatertechniek, Horeca en Frontoffice hebben de medewerkers van het theater de afgelopen weken flink vergaderd en bekeken hoe zij bij een eventuele versoepeling van de regels vanuit de overheid weer open kunnen en activiteiten kunnen toestaan in het theater met de anderhalve meter richtlijnen.

Zo hebben zij fysiek in de zalen stoelen opgemeten, met behulp van het Ticketing-systeem een plattegrond gemaakt en gekeken naar ontvangst, kaartcontrole en gebruik van foyers, toiletten en horeca. Hieruit kwam wel naar voren dat het bijna een militaire operatie wordt om gasten de mogelijkheid te bieden naar het theater te gaan en te zorgen voor een veilige omgeving. Van de 822 stoelen in de Rabo Zaal blijven er krap 200 over, om nog maar niet te spreken van de Dagblad van het Noorden Zaal, hier kunnen er maximaal nog maar 60 stoelen worden gebruikt.

Daarnaast zit je niet alleen met onze gasten, maar ook onze theatergezelschappen moeten deze regel hanteren, een opera, ballet of musical als voorbeeld wordt daarmee direct onmogelijk. Het is een enorme puzzel en de mensen van het Atlas doen hun best om te bekijken wat ze alsnog kunnen doen. Spannende tijden sowieso!

Vragen te over dus … maar laten we de moed niet opgeven. Er komen vast wel weer betere tijden. Ede Staal die bezong het al …
’t Het nog nooit, nog nooit zo donker west
Of ’t wer altied wel weer licht …

Theater online
 
A) Atlas Theater
Nu niemand meer naar het theater kan, komen er allerlei initiatieven om mensen toch in de gelegenheid te stellen voorstellingen bij te wonen. Niet in de zaal, maar gewoon in de eigen huiskamer. Online wel te verstaan. Dat is wel even wennen, maar biedt toch de mogelijkheid om prachtige voorstellingen te zien. Zo is het Atlas Theater samen met het Theater aan de Schie, theater Het Kruispunt en theater De Leest betrokken bij het zogenaamde Theater Virus Festival.
Elke week is één van de theaters gastheer/vrouw van een speciale voorstelling die online te bekijken is. Elke vrijdag zijn de optredens te volgen op tv, telefoon of tablet. Voor meer info kijk dan even op de website van het Atlas Theater en zie wat het programma  van die week is. Echt de moeite waard om het programma digitaal bij te wonen.

Ook andere theaters en producenten proberen het contact met de bezoekers in stand te houden door voorstellingen digitaal aan te bieden. Zo langzamerhand is er al een hele database aan mogelijkheden om thuis in de luie stoel te kijken naar optredens van allerlei aard.

B) Het Concertgebouw
Het Concertgebouw in Amsterdam biedt de mogelijkheid om via hun “Empty Concertgebouw Sessions” concerten van topmuzikanten bij te wonen. Kijk op de woensdagmiddag om 12.30 uur naar een van de vele optredens via deze mogelijkheid.

C) The Show Must Go On
Elke vrijdag wordt er om 20.00 uur een volledige (Engelstalige) musicalvoorstelling uitgezonden op het youtube kanaal “The Show Must Go On”. Men kan daar gratis gebruik van maken, maar hoopt op een donatie van de kijker.

D) Cabaret van Guido Weijers
De vijfde voorstelling van cabaretier Guido Weijers is te bekijken op zijn youtube kanaal. Dwars, intelligent, herkenbaar, snel en vooral grappig.

E) Showponies
Bij NPO start is de revue voorstelling Showponies van Alex Klaasen terug te zien. Entertainment van het hoogste niveau, in de vorm van groots opgezette zang-, dans- en variéténummers en komische sketches.

F) Streams van het Nederlands Dans Theater
Op de website van het Nederlands Dans Theater zijn gratis balletten te vinden van het NDT. Iedere week komt er een nieuwe video online, die gedurende die week te zien is. Het zijn veelal balletten van bekende choreografen.

G) Turks fruit
Via youtube kun je kijken naar een registratie van het toneelstuk Turks Fruit. Een bewerking van de bekende liefdesroman van Jan Wolkers uit 1969. Het toneelstuk is uitgeroepen tot een van de beste voorstellingen van seizoen 18/19.

Corona en Vrienden Atlas theater


Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Vrienden voor de maand april.
Bij het maken van de nieuwsbrief bekroop mij het gevoel waarover ik zou kunnen schrijven. Door de Coronacrisis ligt alles stil. Het theater is gesloten, de activiteiten zijn opgeschort, de plannen voor het nieuwe seizoen staan op een laag pitje, bestuursvergaderingen zijn niet meer mogelijk. Medewerkers van het Atlas Theater bezoeken c.q. spreken gaat telefonisch of via whatsapp kortom…we zitten thuis, spreken weinig mensen, maken dagelijks een ommetje en volgen het nieuws op de televisie. Met andere woorden waarover zou de nieuwsbrief moeten gaan?

Toevalligerwijs liep ik tegen een gedicht aan van de Ierse dichter Fr. Richard Hendrick. Hij heeft het op 13 maart van dit jaar geschreven en het heet “Lockdown”. Dat wil ik u in ieder geval niet onthouden.

Lockdown
Ja er is angst
Ja er is isolatie
Ja men doet paniek aankopen
Ja er is ziekte
Ja er is zelfs dood
Maar…..
In Wuhan zeggen ze na zoveel jaren van lawaai
Dat je de vogels weer kan horen zingen
Ze zeggen dat na een paar weken van stilte
De lucht niet langer dik is van rookwolken
Maar blauw en grijs en helder

Ze zeggen dat in de straten van Assisi
Mensen naar elkaar zingen
Over lege pleinen
Hun ramen zijn open
Zodat zij die alleen zijn
Misschien de geluiden van
De familie om hen heen horen.
 
Ze zeggen dat een hotel
In het westen van Ierland
Gratis eten aanbiedt en bezorgt
Aan de mensen die thuisgebonden zijn.
 
Vandaag is er een jonge vrouw die ik ken
Druk met het verspreiden van flyers
Door de buurt met haar nummer
Zodat ouderen iemand hebben
Die ze kunnen bellen.
 
Vandaag zijn kerken, synagogen
Moskeeën en tempels bezig
Om dakloze, zieke en verwarde mensen
Te kunnen verwelkomen
En ze onderdak te bieden.
 
Over de hele wereld vertragen
En reflecteren mensen
Op een nieuwe manier naar hun buren
Over de hele wereld worden mensen wakker
In een nieuwe realiteit.
Hoe groots we eigenlijk zijn,
Hoe weinig controle we eigenlijk hebben
Voor dat wat werkelijk belangrijk is.
Voor liefde.
 
Dus bidden we en herinneren we dat:
Ja er is angst
Maar er hoeft geen haat te zijn.
 
Ja er is isolatie
Maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja er is ziekte
Maar er hoeft geen ziekte van de ziel te zijn
Ja er is zelfs dood
Maar er kan altijd een Wedergeboorte van liefde zijn.
 
Word wakker voor de keuzes
Die je maakt en hoe nu te leven
Vandaag …. Adem.
 
Luister achter de Fabrieksgeluiden van je paniek
De vogels zingen weer
De lucht wordt helder
De lente komt
En we worden altijd begeleid door Liefde
Open de ramen van je ziel
En ook al ben je niet in staat
Om de ander over
Het lege plein aan te raken:
Zing!
Fr. Richard Hendrick, OFM

Concert “Van Bach tot Beatles”
Zoals u al zult hebben begrepen is het concert van onze regionale artiesten, Jan Lenselink, Marc Bruinewoud,  Martine Salomons en de zanggroep LINK  vanwege het Coronavirus gecanceld. Op zondag 29 maart stond dit concert gepland. Op dit moment wordt er naarstig gezocht naar een andere datum. Waarschijnlijk zal het concert nu georganiseerd worden in het najaar van dit jaar. Als bekend is wanneer dit staat te gebeuren zullen we u daar zo spoedig mogelijk over inlichten.

Operareis Don Carlos in Düsseldorf
Ook de operareis van de Vrienden naar de opera Don Carlos in Düsseldorf is afgelast. Op zaterdag 18 april stond deze reis gepland. Onze penningmeester heeft begin april de door de deelnemers betaalde bedragen teruggestort op hun rekening.
Wellicht gaan we komend  jaar nogmaals een operareis organiseren. Belangstelling voor zo’n reis was er in ieder geval. En dat is wel weer mooi om te zien.

Voorbespreekrecht voor de Vrienden
Normaal gesproken zouden de leden van de Vrienden begin mei in de gelegenheid gesteld worden om als eerste kaartjes te kopen voor het nieuwe seizoen. Dit voorbespreekrecht zal deze keer niet op het “normale” tijdstip plaatsvinden. Het Coronavirus maakt ook dit fenomeen tot een onzekere factor. Wanneer de kaartverkoop wel van start gaat is op dit moment nog niet bekend. Zodra we dat weten zullen we u tijdig op de hoogte stellen van de (voor) verkoopdatum.

Tot slot…
We beseffen denk ik maar al te goed dat we in onzekere en roerige tijden leven. We houden anderhalve meter afstand, gaan zo weinig mogelijk naar buiten, werken thuis, begeleiden de kinderen bij huiswerk, wassen geregeld de handen en proberen positief te blijven. Maar misschien biedt dit virus ook een kans. De kans om de maatschappij wat minder individualistisch te laten zijn. Dat er wat meer naar elkaar omgekeken wordt. Dat mensen wat minder materialistisch worden.  Dat de natuur zich kan herstellen.
Als dat zou gebeuren is het virus in ieder geval toch nog ergens goed voor geweest.

1 2 3 6

WORD VRIEND