Op dinsdag 7 november jl. werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Zo’n zeventig Vrienden gave acte de présence en werden ontvangen met koffie en thee.

Na het openingswoord van de voorzitter en een hartelijk welkom aan Machteld van der Werf, de directeur van het ATLAS Theater, werd er teruggeblikt op het afgelopen seizoen september 2022 – september 2023. Met een tevreden gevoel kon worden geconcludeerd dat er veel gebeurd is door en met behulp van de Vrienden. Ook is er veel financiële steun geweest voor het theater, zo bleek uit het verslag van de penningmeester. Speciale aandacht was er voor de operareis naar Oldenburg, die ook dit seizoen weer op de rol staat, te weten 18 mei 2024. De beide bestuursleden Ellen Prins en Johan van der Kooi werden bij acclamatie voor een periode van drie jaar herkozen als bestuursleden.

Na de pauze konden de aanwezigen genieten van een optreden van het kleinkunst duo 2Voudt (afbeelding boven) die een speciaal programma brachten met als titel “knipoog naar Vincent van Gogh”. Een programma dat erg gewaardeerd werd.