Vooruitblik, Operacursus, Ledenpasjes en Lopende zaken


Seizoen 2017-2018
Beste Vrienden, hierbij sturen wij u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe theaterseizoen. Evenals vorig jaar willen wij de Vrienden graag zoveel mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen in en om het theater en van zaken die besproken worden in het bestuur. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat de Vrienden volop op de hoogte blijven van alles wat met ons Atlas Theater te maken heeft. Het bestuur streeft ernaar om elke eerste week van de maand een nieuwsbrief te presenteren.
Ledenpasjes
Medio september kunt u het ledenpasje van de vereniging op de deurmat verwachten. Elk lid krijgt een eigen pasje. Wanneer er kaartjes gekocht
worden/zijn voor een Vriendenvoorstelling (zie daarvoor de brochure van het Atlas Theater) dan moet u zich na de entree van het theater met uw ledenpasje legitimeren om toegelaten te worden tot de voorstelling. Er wordt tijdens die voorstellingen een speciale controle ingesteld die door het bestuur zelf georganiseerd wordt. Dus even kijken wie bij u de kaartcontrole verzorgt.
Ook bij andere evenementen kan het zijn dat wij u vragen om het ledenpasje te laten zien. Denk ook maar eens aan de operacursus die voor de Vrienden tegen een gereduceerd tarief wordt aangeboden. Kortom … als u naar het theater gaat, gewoon zorgen dat u het pasje bij u heeft.

Operacursus Huub van ’t Hek
De operacursus van Huub van ’t Hek gaat door. Er is zoveel belangstelling voor, dat de eerste cursus al vol zit. Wilt u zich toch nog aanmelden, dan kan dat wel. We zijn aan het onderzoeken of er wellicht een tweede cursus gepland kan worden. Daarover wordt met Huub gesproken. De leden betalen € 12,50 per cursusavond (inclusief koffie/thee) en niet leden betalen € 15,00.
De inleiding bij de opera Die Zauberflöte ( 9 maart, zie: pagina 70 van de theaterbrochure) is gratis en voor iedereen toegankelijk. Deze inleiding zal ook door Huub van ’t Hek verzorgd worden. Mocht er ook nog voldoende belangstelling zijn voor het tweede deel van de cursus (drie cursusavonden), dan kunt u zich daarvoor lopende de eerste cursus aanmelden. Daarover krijgt u nog bericht.

Seizoenspresentatie 2017-2018
Op 9 september aanstaande staat Emmen op zijn kop. Dan zal namelijk de Uitmarkt plaatsvinden. Veel activiteiten zijn dan te zien en mee te maken in en om het centrum van Emmen.
Ook in het Atlas Theater wordt van alles georganiseerd. Zo is er open huis, waarbij het mogelijk is om achter de schermen van het theater te kijken. Speciaal voor de Vrienden is er een voorstelling gepland waarin u allerlei informatie krijgt over theaterseizoen 2017-2018. Machteld van der Werf, manager van het theater, zal u meenemen in de programmering en zal een aantal artiesten bij u introduceren die gedurende het seizoen komen optreden. Het wordt een mooi programma waarvoor speciaal u als Vriend van harte wordt uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn vanaf 12.30 uur (inloop 12.15 uur); hierover sturen wij u een aparte e-mail. Een mooie service voor onze Vriendenvereniging. Een kaartje kopen hoeft niet. U kunt gewoon de zaal inlopen en gaan zitten in afwachting van wat er komen gaat.

Lopende zaken
Het bestuur is gevraagd mee te denken over de nieuwe cultuurnota die de gemeente Emmen aan het maken is. Wij hebben aangegeven daar graag bij betrokken te willen worden.
Jeugdvoorstelling
Er komt een speciale jeugdvoorstelling medio oktober. Het streven is om meer jongeren te enthousiasmeren voor het theater en wellicht ook voor onze Vriendenvereniging. Ook wij als Vrienden zullen daarbij betrokken worden.
AZC
De Vrienden werken mee aan een speciaal project met kinderen van het AZC om hen in de gelegenheid te stellen een theaterproductie te maken welke in het Atlas Theater zal worden opgevoerd. Dat doen we in samenwerking met basisschool De Hessellanden en de Kunstbeweging. Een mooi project waar we graag aan mee willen werken. Johan van der Kooij zal dat project namens de Vrienden volgen.
Musical
Om nog meer kinderen kennis te laten maken met theater zijn wij als Vrienden initiatiefnemer van een project genaamd “De Musical-award” van Emmen 2018. Basisscholen voeren veelal aan het eind van het schooljaar een musical op in groep 8. Een aantal scholen krijgt de mogelijkheid om een gedeelte van de musical in het theater op te voeren. Een speciale jury zal die optredens beoordelen en uiteindelijk wordt een van de scholen uitgeroepen tot winnaar. Het staat allemaal weliswaar nog in de kinderschoenen, maar ook dit initiatief wordt samen met de Kunstbeweging lopende dit schooljaar verder uitgewerkt.
Huishoudelijk reglement
Het bestuur heeft het huishoudelijk reglement (herzien naar aanleiding van de jaarvergadering van november vorig jaar) vastgesteld. Op de jaarvergadering van november aanstaande zal de laatste versie ter beoordeling aan de leden worden voorgelegd.

Mooi eerste seizoen


Einde seizoen 2016 / 2017
Het eerste theaterseizoen in het Atlastheater is, als u dit leest, alweer afgelopen. Daniël Lohues heeft het seizoen traditiegetrouw met een drietal mooie voorstellingen afgesloten. Dat betekent ook dat dit de laatste nieuwsbrief van het seizoen is. In de maand augustus verschijnt er geen nieuwsbrief. Vanaf september kunt u weer maandelijks een nieuwsbrief van de Vrienden verwachten.
We kunnen terug kijken op een mooi theaterseizoen. Mooie voorstellingen die over het algemeen erg goed bezocht werden. Ook speciale Vriendenvoorstellingen waar u met een vorm van korting naar toe kon. Daar hebben heel wat leden gebruik van gemaakt. Komend seizoen gaat dat anders, aangezien er in de programmering al speciale Vriendenvoorstellingen zijn opgenomen, te weten: Johan Derksen met “Keep the Blues Alive”, de toneelvoorstelling “Het Achterhuis van Anne Frank” , de musical “Vamos” met onder anderen Lenette van Dongen, de jeugdvoorstellingen (ook voor opa en oma) “Jurassic Revenge” en “Narnia: de leeuw, de heks en de kleerkast” en het nieuwe jaar beginnen we met een optreden van het Noord Nederland Orkest die (ook) voor de Vrienden een nieuwjaarsconcert geeft. Kijk daarom maar eens in de theater brochure en bestel alvast kaartjes voor deze voorstelling(en). We hopen veel Vrienden tijdens deze voorstellingen te mogen begroeten.

Ledenpasjes
Het nieuwe seizoen zullen we weer gebruik gaan maken van ledenpasjes. U kunt voor aanvang van het nieuwe seizoen de pasjes thuis verwachten. Voor het bijwonen van een Vriendenvoorstelling is het noodzakelijk dat u het pasje meeneemt voor de kaartcontrole. De Vrienden zullen zelf de kaartcontrole voor de leden organiseren. Dus even opletten waar u moet zijn als u de voorstelling bezoekt. Let wel … dit geldt alleen voor de Vriendenvoorstellingen.
Preview 9 september
Op 9 september zal tijdens de Uitmarkt in het Atlas Theater een preview gehouden worden waarvoor de Vrienden expliciet worden uitgenodigd. Er zullen verschillende artiesten optreden die elk een kort stukje van hun programma laten zien. Ook zal Machteld van der Werf tekst en uitleg geven over het programma van het nieuwe seizoen.
Zet deze datum dus maar vast in de agenda. Het programma is zeer de moeite waard.
Voorbespreek periode
Veel leden hebben gebruik gemaakt van de voorbespreek periode. In totaal hebben 273 leden in die periode alvast kaartjes gekocht voor in totaal 1.763 voorstellingen. Dat laat zien dat het voorbespreekrecht een waardevolle actie is voor de Vrienden.

Opzeggen van het lidmaatschap
Als men gedurende dit seizoen het lidmaatschap van de Vrienden wilde opzeggen dan kon dat tot 1 augustus. Dit tijdstip is echter erg lastig aangezien het NA de voorbespreek periode ligt. En het voorbespreek recht is een recht dat alleen voor de leden geldt. Om dat probleem te voorkomen heeft het bestuur besloten de opzegtermijn met ingang van het nieuwe seizoen aan te passen. Vanaf dat moment zal dat zijn tot 1 maart. Opzeggen NA die datum is dan ook niet meer mogelijk. Het lidmaatschap wordt dan automatisch met een jaar verlengd.
Operacursus Huub van ’t Hek
In de vorige nieuwsbrief hebben we gevraagd of er belangstelling is voor de operacursus van Huub van ’t Hek. Daar hebben we veel positieve reacties op gekregen. Dat betekent dat die cursus in ieder geval georganiseerd gaat worden. Er zullen in eerste instantie 4 cursusavonden belegd worden. Dat gebeurt in de periode voorafgaand aan de opera “Die Zauberflöte” die op vrijdag 9 maart staat geprogrammeerd. Als cursusavond is gekozen voor de woensdag. De avonden zullen duren van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur (inclusief pauze). De kosten voor deze cursusavonden zijn (voorlopig) vastgesteld op €12,50 per avond (Vriendenprijs), inclusief een kop koffie/thee in de pauze.
Vrienden die nog meer te weten willen komen over alles wat met opera te maken heeft kunnen na deze eerste 4 bijeenkomsten ook nog intekenen op een vervolg van 3 extra cursusavonden.
De inleiding bij de opera “ Die Zauberflöte” zal voor elke bezoeker toegankelijk zijn en is derhalve niet perse een onderdeel van de cursus.
Nadere informatie (data, inhoud van de cursusavonden, etcetera) volgt zo spoedig mogelijk in het nieuwe seizoen. Een mooi initiatief van de Vrienden.


 

Zomerconcerten 2017, Grote Kerk Emmen

 


 

nieuwe leden, kaartjes, preview en operacursus


Nieuwe leden
Tijdens de laatste bestuursvergadering bleek dat het ledenaantal gestaag toeneemt. Met name rondom de voorbespreek periode zijn er veel nieuwe leden bij gekomen. Zelfs uit de regio rondom Utrecht kwamen aanmeldingen. Blijkt dat deze mogelijkheid voor veel mensen toch een reden is om lid te worden van onze Vriendenvereniging.

Instroom nieuwe leden
Als je Vriend van onze vereniging bent dan wordt de contributie in de maand september geïnd. Mensen die na 1 januari Vriend worden betalen voor de rest van dat seizoen een gereduceerd tarief. Wordt iemand lid NA de voorbespreek periode (eind april/begin mei) dan wordt ook bij hen de contributie in de maand september geïnd. Dat gebeurt in (bijna) alle gevallen met een automatische incasso.

Kaartjes
Het blijkt dat er nogal wat onduidelijkheid is over het aantal kaartjes dat een lid kan (mag) bestellen c.q. reserveren. Daarbij gaat het om de Vriendenvoorstellingen die soms met een korting van € 10,00 worden aangeboden of waar soms een andere actie aan gekoppeld wordt (gratis consumptie of iets dergelijks). Voor de speciale Vriendenvoorstellingen geldt dat ingaande seizoen 17/18 per lidmaatschap slechts één kaartje besteld c.q. gekocht kan worden. Ook zal bij de toegang tot het theater gevraagd worden de lidmaatschapspas te laten zien. Deze pas zal binnenkort, maar in ieder geval voor aanvang van het seizoen per post toegestuurd worden.
Preview
Op zaterdag 9 september wordt het culturele seizoen 17/18 geopend.
Ook het ATLAS Theater doet daar aan mee en dus ook de Vriendenvereniging.
Die middag zal in het theater een preview gegeven worden van een aantal voorstellingen. Die preview is gratis te bezoeken en geeft een mooi beeld van het programma voor het nieuwe seizoen. Welke artiesten daarvoor geboekt zijn kunnen we op dit moment nog niet zeggen, aangezien daar nog volop aan gewerkt wordt. Houd dus in de gaten wat er die dag in het ATLAS Theater gepresenteerd wordt.
Wij, als bestuur, zullen in ieder geval acte de présence geven om eventuele vragen en opmerkingen te kunnen beantwoorden of om Vrienden te helpen bij het bestellen van kaarten of iets dergelijks. We hopen in ieder geval veel Vrienden (en toekomstige Vrienden) daar te mogen verwelkomen.

Operacursus
De Operacursus van Huub van ’t Hek gaat (in principe) door!
Het aantal reacties op de mogelijke komst van een operacursus door Huub van ’t Hek is dusdanig geweest, dat we verder gaan met de nadere concretisering van onze plannen. Deze cursus krijgt vorm en inhoud rond de operavoorstelling Die Zauberflöte van de Staatsopera van Tatarstan op vrijdag 9 maart in het Atlas Theater.

Het bestuur van De Vrienden heeft er voor gekozen de operacursus van Huub van ’t Hek in twee delen op te splitsen.
– Vier avonden voorafgaande aan 9 maart – in de periode half januari tot begin maart (opera algemeen, Monteverdi, Mozart) – en de gratis en voor iedereen
toegankelijke inleiding over Die Zauberflöte op 9 maart die ook door de Vrienden wordt georganiseerd;
– En voor de ware liefhebbers nog een aanvullend deel van de cursus namelijk drie avonden, eind maart en april (Bel Canto, Verdi en Verisme).

U moet rekenen op een avondvullend programma op de woensdag met daarin een pauze opgenomen. We denken aan een avond van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur (inclusief pauze). De locatie zal natuurlijk in het Atlas Theater zijn.

Hoewel we alle kosten nog niet volledig op een rij hebben, heeft het bestuur van De Vrienden besloten per avond een bijdrage van € 15,00 te vragen.
U kunt dus voor € 60,00 de eerste vier avonden volgen.

Bent u echter Vriend dan zijn de kosten € 12,50 per avond en zijn de totale kosten € 50,00 voor de vier avonden.

Is uw enthousiasme nog verder aangewakkerd, dan kunt u zich nu al vast opgeven voor het eerste deel van de cursus. Dat kunt u doen door een mailtje te sturen naar ons secretariaat, info@vriendenatlastheater.nl. In de maand september kunt u dan een officiële bevestiging verwachten. Deelnemers worden geplaatst in volgorde van aanmelding. Dus…wacht niet te lang!

We houden u op de hoogte en blijft u de ontwikkelingen volgen in de komende Nieuwsbrieven van de Vrienden.

 

Seizoen 17/18


Voorbespreekrecht.
18 april was het dan zover. De Vrienden konden het programma voor het seizoen 17/18 inzien en alvast kaarten bestellen EN een mooie plaats in de zaal reserveren. Zoals na een week zou blijken hebben veel Vrienden gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Ook zijn er in verband met dit voorbespreekrecht nieuwe leden toegetreden tot de vereniging. Zelfs uit Utrecht. En…het programma is het zeker waard, want er is weer voor een ieder wat wils. Met natuurlijk weer enkele hoogtepunten, zoals de opera Die Zauberflöte en het ballet Romeo en Julia. Ook op cabaret gebied kan er weer volop genoten worden met optredens van onder anderen Jochem Myjer (is inmiddels uitverkocht), Herman van Veen om er maar een paar te noemen.
Jeugd.
De Vrienden gaan meedenken samen met de Kunstbeweging en het Atlas Theater over een mooi programma voor jeugdigen. Theaterpubliek is over het algemeen al aardig op leeftijd en een nieuwe aanwas is hard nodig. Jeugd gaat niet zo makkelijk meer naar het theater. Dus…hoe kun je de drempel slechten? Johan van der Kooi zal namens de Vrienden deelnemen aan de gesprekken over dit onderwerp.
Nieuwe leden.
Onlangs was er een behoorlijke groei van het ledenaantal. Dat kwam voornamelijk door de mogelijkheid om tijdens de voorbespreek periode al kaarten te kunnen bestellen. Op dit moment is een werkgroep van de Vrienden actief die ledenwerfacties probeert te ontwikkelen. Hoe meer leden, hoe meer de vereniging voor het Atlas Theater kan betekenen. Heleen Arling, bestuurslid, is daarom druk in de weer om ervoor te zorgen dat de bekendheid van de Vrienden vergroot wordt, dat mensen weten wat de mogelijkheden en voordelen zijn van een lidmaatschap en wat het theater betekent voor de Zuidoost Drentse gemeenschap. Wellicht zullen wij wat dit onderwerp betreft in het nieuwe seizoen een beroep doen op de huidige leden. Wordt vervolgd.

Operacursus Huub van ’t Hek voorjaar 2018: doet u ook mee?
Zoals in de vorige Nieuwsbrief al is aangekondigd, is het bestuur van de Vrienden in overleg met Huub van ’t Hek omtrent vorm en inhoud van een operacursus in Emmen.
Gekozen is voor het voorjaar 2018, omdat we graag willen aansluiten bij de programmering in het Atlas Theater van Die Zauberflöte (zie: pagina 70 van de theaterbrochure) op 9 maart 2018. Zowel in de voorbereiding naar Die Zauberflöte toe, als wel nadien willen we in twee blokken van 3 bijeenkomsten een operacursus aanbieden. De ( gratis) inleiding vooraf bij Die Zauberflöte zal Huub van ‘t Hek dan eveneens voor zijn rekening nemen.
Het zijn nu nog allemaal maar ideeën, die het Bestuur de komende maanden samen met Huub van ’t Hek nader gaat uitwerken.
Na Madame Butterfly kreeg het Bestuur veel enthousiaste reacties op de ‘inleiding vooraf’. Meerdere bezoekers verzochten ons een dergelijke cursus naar Emmen te halen.
Om enigszins een zorgvuldige begroting voor een dergelijke operacursus te kunnen maken en daarmee uiteraard ook de bijdrage voor de deelnemers te kunnen vaststellen, wil het Bestuur een indicatie van de te verwachten deelname aan deze cursus.U zult begrijpen dat 10 of mogelijk misschien wel 30 deelnemers van invloed is op uw eigen bijdrage. Wij hopen de kosten van de operacursus echter wel zo veel mogelijk te beperken.
Let wel:
Het is dus geen definitieve opgave (!), maar voor ons een inschatting omtrent de belangstelling voor een dergelijke cursus.

Wij verzoeken u voor 1 juni via info@vriendenatlastheater.nl te willen aangeven of u in principe denkt te gaan deelnemen aan de operacursus van Huub van ’t Hek in het Atlas Theater in Emmen in het voorjaar van 2018. Wij als Bestuur beseffen ook, dat we spreken over bijna een jaar verder!!
Het bestuur is erg benieuwd naar uw reactie.
Wij horen graag.

Voorverkoop voor Vrienden vanaf 18 april aanstaande


My Fair Lady Vriendennieuws extra

Beste Vrienden,
De voorverkoop voor kaartjes, seizoen 2017 / 2018 begint niet, zoals eerder vermeld de 17e, maar de 18e april. Dit in verband met 2e paasdag.

Dinsdag 18 april start om 10.00 uur de verkoop voor de Vrienden van het ATLAS Theater. We hebben voor het tijdstip van 10:00 uur gekozen, omdat dan de theaterkassa open gaat en Vrienden die niet via internet kaartjes willen kopen rechtstreeks bij de kassa terecht kunnen.

Zoals afgesproken ontvangt u voorafgaand een e-mail met daarin het verhaal welke stappen u moet ondernemen om kaartjes te bestellen. In de betreffende e-mail staat een link naar de digitale brochure van www.atlastheater.nl. In deze brochure kunt u vervolgens klikken op de gewenste voorstellingspagina.

De reguliere verkoop – voor niet-Vrienden – zal maandag 24 april om 00.01 uur van start gaan.
Een aantal voorstellingen zijn op verzoek van het impresariaat al in de verkoop gegaan. Dit zijn Nick en Simon, My Fair Lady en aanstaande zaterdag volgt Tina de Musical.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vrienden Atlas Theater

Nick en Simon

Nieuw theaterseizoen 2017 / 2018


Vamos
Het programma voor het nieuwe theaterseizoen is klaar. Eind april verschijnt de brochure bij een ieder op de mat.
U als Vriend krijgt de gelegenheid om voorafgaand aan de algemene publicatie van de brochure, gedurende een dag of 9 à 10, alvast digitaal te zien wat het nieuwe programma allemaal te bieden heeft. U kunt vanaf 17 april (als eerste) digitaal kaarten bestellen en plaatsen reserveren, maar heeft u geen computer of vindt u het lastig, dan is het ook mogelijk kaarten bij de kassa van het Atlas Theater te bestellen en in bijzondere gevallen kunt u ook een beroep doen op de bestuursleden van de Vrienden.
Denk bijvoorbeeld maar eens aan de voorstelling(en) van Jochem Myjer, die heel snel zijn uitverkocht. Let wel…het voorbespreekrecht duurt maar 9 à 10 dagen. Daarna kan iedereen kaartjes bestellen. Dus houd de datum van 17 april goed in de gaten!

In de brochure zult u ook zien dat er komend seizoen een 6 tal Vriendenvoorstellingen zijn vastgelegd. Voorstellingen, waar u met meer of minder korting naar toe kunt. Soms is dat een korting van € 10,00 per persoon. Een andere keer wordt het pauzedrankje aangeboden door de Vrienden en betaalt u € 2,50 minder voor het kaartje.
Let goed op de volgende voorstellingen:

  • De musical Vamos met onder anderen Lenette van Dongen. Deze musical, gebaseerd op het programma “Ik vertrek”, wordt u aangeboden met € 10,00 korting;
  • Jurassic Revenge, een kindervoorstelling waar vader en moeder met de kinderen naar toe kunnen, maar natuurlijk ook een mooie voorstelling voor opa en oma met de kleinkinderen. Deze voorstelling wordt u ook aangeboden met € 10,00 korting;
  • De toneelvoorstelling “Het Achterhuis” naar het boek van Anne Frank. Een prachtige voorstelling met een gratis inleiding vooraf. Deze voorstelling, inclusief de inleiding, kunt u bijwonen met € 10,00 korting.
  • Narnia, een  familievoorstelling van ISH. Bij deze voorstelling wordt het pauzedrankje aangeboden door de Vrienden. Uw korting is dus € 2,50;
  • Het nieuwjaarsconcert van het NNO. Dan willen we met de Vrienden proosten op het nieuwe jaar. De “bubbels” worden u aangeboden door de Vrienden. Korting € 2,50;
  • De voorstelling van Johan Derksen en de Nederlandse blues. Ook dan wordt het pauzedrankje aangeboden door de Vrienden. Korting € 2,50.

U ziet het, voor elk wat wils!
Gaandeweg het seizoen kan het gebeuren dat er zo nu en dan extra aanbiedingen bij komen; daar wordt u van op de hoogte gebracht via het maandelijkse Vriendennieuws.

Vriendenpas
Met ingang van het nieuwe theaterseizoen wordt er weer gebruik gemaakt van een zogenaamde Vriendenpas. Als u komend seizoen kaarten voor Vriendenvoorstellingen heeft, dan wordt u bij de kaartcontrole gevraagd de Vriendenpas te tonen. Zonder pas kan u niet toegelaten worden. Een strenge maatregel, maar wel om misbruik van de kortingsregeling voor de Vrienden te voorkomen. De pas krijgt u, ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen, toegestuurd.

into the woods

Into the Woods
De laatste Vriendenvoorstelling van dit seizoen – € 10,00 korting per persoon – is de musical Into the Woods op donderdag 13 april, aanvang 20.00 uur. Een musical met topbezetting, zoals onder anderen René van Kooten, Paul Groot, Lone van Roosendaal, Brigitte Heitzer en vele anderen. Het is een meeslepende en ‘oorstrelende’ hitmusical die een succes was (en nog steeds is) op West End en Broadway. En dan nu (al) in Emmen. Voor meer informatie klik hier of zie de Theaterbrochure (pagina 85). U kunt uw kaarten online bestellen via www.atlastheater.nl. Deze korting geldt alléén voor Vrienden. Een mooie gelegenheid om Vriend te worden.

Bestuursvergadering maart 2017
Tijdens de bestuursvergadering is er gesproken over de activiteiten rondom de voorstellingen die door de Vriendenvereniging zijn georganiseerd. De uitkomsten van het gesprek tussen de Vrienden en Machteld van der Werf met betrekking tot de Vriendenvoorstellingen van komend seizoen zijn nadrukkelijk besproken en vastgesteld.

Er is gesproken over een preview van het nieuwe programma in september aanstaande tijdens de “Uitmarkt” in Emmen. Welke rol hebben de Vrienden daarin, wat wordt er aangeboden, hoe is de bekostiging. Kortom een mooi initiatief waar de Vrienden graag aan willen meewerken.

Volgend jaar willen de Vrienden van tijd tot tijd  kleinschalige Vriendenvoorstellingen realiseren. Te denken valt aan een optreden van klassiek zangeres Carina Vinke, of een pianorecital van Michiel Roosen. Het is de bedoeling die voorstellingen op de zondagmiddag te organiseren. De Vrienden krijgen daar te zijner tijd meer informatie over.

Cursus Opera door Huub van ’t Hek
De vereniging is in gesprek met HOVO in Groningen om een (korte) cursus te organiseren over opera. Huub van ’ t Hek, die al een inleiding heeft gehouden, voorafgaand aan de opera Madame Butterfly, afgelopen februari, heeft aangeboden die kortlopende cursus te willen verzorgen. Over het hoe en wat zult u op een later tijdstip geïnformeerd worden.

Workshop Streetdance en Freestyle
Woensdagmiddag 29 april konden leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs naar de voorstelling “Elements of Freestyle” van ISH.
Voorafgaand konden geïnteresseerde leerlingen kennis maken met specifieke elementen van de voorstelling. Zowel op het Raadhuisplein, als in de Dagblad van het Noorden zaal kregen de leerlingen les van “dansers” van ISH en van de Kunstbeweging uit Emmen. Zo’n 30 leerlingen hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid die georganiseerd was door de Vrienden in samenwerking met De Kunstbeweging. Op deze wijze konden de kinderen op een mooie manier in aanraking komen met het theater.

Workshop ISH Emmen de goeie

Start kaartverkoop My Fair Lady


My Fair Lady

Beste Vrienden van het ATLAS Theater,

We staan alweer aan de vooravond van het nieuwe theaterseizoen. Binnenkort ontvangt u de gegevens met betrekking tot de start van de voorverkoop voor seizoen ‘17/’18.

Echter…. Een van de beste musicals ooit: My Fair Lady zal eerder in de verkoop gaan.

Op 20 maart zal omroep Max in een exclusieve uitzending van Tijd voor Max uitgebreid stil staan bij deze musical en de cast bekend maken. Vanuit het impresariaat hebben we het verzoek gekregen om de verkoop voor deze voorstelling dan ook op 20 maart te starten. U kunt dan, vanaf 18.00 uur uw kaarten kopen via www.atlastheater.nl. Vanaf dinsdag 21 maart kunt u uiteraard ook terecht bij de theaterkassa aan het Raadhuisplein.

My Fair Lady: het verhaal

Kenners en liefhebbers zijn het erover eens: ‘My Fair Lady’ is een van de beste musicals ooit. Al ruim zestig jaar genieten generaties van het verhaal van de excentrieke professor, die de weddenschap aangaat om een eenvoudig bloemenmeisje om te toveren tot een lady in de Engelse society. Dat gaat bepaald niet zonder slag of stoot, want Eliza heeft het hart op de tong. Maar leraar en leerling groeien naar elkaar toe en Eliza weet uiteindelijk niet alleen de Engelse elite van slag te brengen…

Vrijdag 30 en zaterdag 31 maart 2018 in het ATLAS Theater

Graag tot ziens!

Opera, acties en nieuwe manager


Madame butterfly nieuwsbrief maart echt

Madame Butterfly – Puccini
Dinsdagavond 28 februari was het dan zover. De eerste keer dat er in het Atlas theater een opera opgevoerd werd, de eerste keer überhaupt  in Emmen, sinds heel lange tijd.

Reden genoeg dus voor de Vrienden om daar speciale aandacht aan te besteden. Dat gebeurde onder anderen door het inhuren van Huub van ’t Hek die een inleiding verzorgde. De Dagblad van het Noorden zaal was om 19.00 uur bijna geheel gevuld.

Nadat Johan van der Kooi namens de Vrienden iedereen van harte welkom had geheten, kreeg Huub het woord en nam hij de aanwezigen mee in de achtergronden van de opera Madame Butterfly. Daarbij trok hij een parallel met de hedendaagse tijd, waarin de Amerikaanse cultuur de nodige vraagtekens oproept. Net zoals in de tijd van Madame Butterfly.

Om 20.00 uur begon de opera voor een volle zaal en iedereen genoot met volle teugen van dit spektakel. Het is dus toch mogelijk om opera in Emmen te programmeren.

Ook voor komend seizoen staat er weer een opera op het programma. Welke dat is zal binnenkort bekend gemaakt worden.

Als Vrienden kunnen we terugkijken op een mooie actie om het fenomeen opera weer onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen en niet alleen de Vrienden. Zelfs in Duitsland hebben we actie gevoerd.

opera2

Kennismaking
Tijdens de bestuursvergadering van 24 februari jongstleden heeft het bestuur van de Vrienden uitgebreid kennis kunnen maken met de nieuwe manager van het Atlas theater. Machteld van der Werf vertelde daar wat haar bewogen heeft naar Emmen te komen. Ook ging zij uitgebreid in op de programmering en de mogelijkheden van het theater en haar filosofie daarop. Een bevlogen verhaal dat de bestuursleden steeds enthousiaster deed worden. Kortom…wij denken dat met Machteld van der Werf het Atlas theater de manager heeft gekregen die het verdient. Enthousiast, bevlogen en met ideeën die zeker ook op de Emmense situatie van toepassing zijn. Ideeën die ook stroken met de doelstellingen van de Vrienden. Wij zien met plezier uit naar verdere samenwerking

Vriendenacties
Ook werd gesproken over de drie acties die de Vrienden voorbereid hebben voor de voorstellingen Madame Butterfly (inleiding door Huub van ’t Hek), Omdenken (was 8 maart) en de dansvoorstelling ISH (29 maart) met voorafgaand een aantal workshops voor jeugdigen en extra voorstellingen voor scholieren.

Vriendenvoorstellingen
De komende periode zijn er twee speciale Vriendenvoorstellingen. Daarbij gaat het om Opera2day en de musical Into the Woods. Beide voorstellingen kunnen bijgewoond worden met een korting van €10,00 per persoon. Een mooie gelegenheid om Vriend te worden! Ook komend seizoen zullen er een aantal Vriendenvoorstellingen geprogrammeerd worden. Daarover in een later stadium meer.

Dr. Miracle’s last illusion (Opera2day)
Deze voorstelling staat gepland op donderdag 23 maart, aanvang 20.00 uur. Het gaat om een flamboyante en tegelijk melancholische ode aan het illusionisme. Een verhaal vol humor en horror. Voor meer informatie klik hier of zie de Theaterbrochure (pagina 77).

Into the Woods
De tweede Vriendenvoorstelling is de musical Into the Woods op donderdag 13 april, aanvang 20.00 uur. Een musical met een topbezetting met onder andere René van Kooten, Paul Groot, Lone van Roosendaal, Brigitte Heitzer en vele anderen. Het is een meeslepende en ‘oorstrelende’ hitmusical die een succes was (en nog steeds is) op West End en Broadway. En dan nu (al) in Emmen. Voor meer informatie klik hier of zie de Theaterbrochure (pagina 85).

into the woods

Ledenbestand
De afgelopen maanden hebben zich een aantal nieuwe leden aangemeld.
De contributie voor nieuwe leden vanaf 1 januari tot aan het nieuwe seizoen is verlaagd omdat het nog maar een half seizoen betreft. Vanaf september geldt dan weer het normale bedrag.
 Voor het werven van nieuwe leden zijn door een speciale werkgroep een aantal acties opgezet en er is een flyer ontworpen.
Nevenactiviteiten bij de voorstelling 
ISH (breakdance) op 29 maart
.
Er kunnen zich nog 30 jongeren gratis inschrijven voor 2 workshops. Gegadigden kunnen zich opgeven bij ons secretariaat: info@vriendenatlastheater.nl.
Verbeterpunten entourage Atlas Theater
De punten – zoals aangedragen op de jaarvergadering van november jongstleden – zijn besproken met Machteld van der Werf waarbij ze heeft aangegeven een en ander te herkennen en daar graag aan te willen werken.

 

De Marathon


Marathon

De spelersbus van de musical De Marathon (1 en 2 april in het ATLAS Theater) komt morgen (24 februari) voor het theater te staan! Nu is het Atlas theater op zoek naar twee vrijwilligers die morgen van 10-14 uur willen flyeren…in ruil krijgen ze twee kaarten voor de voorstelling van De Marathon.

Wilt u flyeren? Stuur dan een e-mail naar info@atlastheater.nl

Aanmelden: 23 februari voor 12.00 uur.

 

Nieuw gezicht en Huub van ’t Hek (broer van…)


Machteld van der Werf nieuwe programmeur / hoofd ATLAS Theater!

Machteld van der Werf uit Assen wordt het nieuwe gezicht van het ATLAS Theater in Emmen. Zij volgt daarmee Jan Geert Vierkant op. Van der Werf is per 1 maart als het nieuwe hoofd theater / programmeur verantwoordelijk voor de culturele en operationele taken van het ATLAS Theater. Zij was eerder onder meer werkzaam in bioscoop en theater De Nieuwe Kolk en neemt nu afscheid als artistiek leider, programmeur en plaatsvervangend directeur van Cultuurhuis de Klinker in Winschoten. Ze is zeer gedreven en staat te popelen om in Emmen te beginnen. De eerste tijd zal zij zich richten op de afronding van de programmering van het ATLAS Theater voor seizoen 2017/2018 en zich hard gaan maken voor de financiële middelen en bezoekersaantallen. Vooral Jeugd & Gezin zal een van haar speerpunten worden.
Algemeen directeur Frankwin van Beers kijkt uit naar het aantreden van Machteld van der Werf: “Wij zijn ontzettend verheugd met de komst van Machteld. Haar enthousiasme en cultureel hart zullen er zeker voor zorgen dat het ATLAS Theater naar een hoger niveau getild wordt.”

Opera Madame Butterfly.
Op dinsdag 28 februari speelt de staatsopera van Tatarstan “Madame Butterfly”.
De staatsopera van Tatarstan komt al 20 jaar naar Nederland. Met groot orkest, koor en internationale topsolisten. De Opera wordt in het Italiaans gezongen met Nederlandse boventiteling. De Vrienden hoeven dus niet meer met de bus naar Duitsland om te genieten van een prachtige opera. Vrienden die van opera houden zien we graag bij deze voorstelling. En…Vrienden die nog nooit een opera bezocht hebben…dit moet je gewoon eens meemaken…

28 februari, 19.00 uur: Theater vooraf met Huub van ’t Hek (broer van…), 20.00 uur aanvang Madame Butterfly. Kijk hier voor meer informatie over de voorstelling of op pagina 67 van de Theaterbrochure.

Acties.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november jongstleden is er uitvoerig gesproken over de sfeer en entourage van ons nieuwe Atlas Theater. Met name wat de sfeer betreft kon er nog wel wat verbetering aangebracht worden. Andere verlichting, meer aankleding van de Foyer, een leuning hier en daar, enzovoort. Op dit moment wordt aan die kritiekpunten hard gewerkt, sommige zijn al verbeterd. Jan Geert Vierkant gaf in zijn reactie die avond al aan dat een van de speerpunten dit seizoen is het aanpakken daarvan. Goed om te zien  dat het Atlas Theater er serieus mee bezig is.
Vriendenvoorstellingen.
Dit seizoen komen er ook minimaal twee Vriendenvoorstellingen. De keus is daarbij gevallen op Dr. Miracle’s last illusion van Opera2day in samenwerking met het New European Ensemble en de Dutch Don’t Dance Division. De voorstelling staat gepland op donderdag 23 maart. Het gaat om een flamboyante en tegelijk melancholische ode aan het illusionisme. Een verhaal vol humor en horror. Voor meer info zie de Theaterbrochure (pagina 77) of klik hier. De Vrienden krijgen korting op deze voorstelling.

De tweede Vriendenvoorstelling is de musical Into the Woods op donderdag 13 april.
Een musical met een topbezetting met onder andere René van Kooten, Paul Groot, Lone van Roosendaal, Brigitte Heitzer en vele anderen. Het is een meeslepende en ‘oorstrelende’ hitmusical die een succes was (en nog steeds is) op West End en Broadway. En dan nu (al) in Emmen. Ook deze voorstellingen zullen de Vrienden met korting kunnen  bezoeken.
Voor meer info zie de Theaterbrochure (pagina 85) of klik hier.

Voor beide voorstellingen geldt, houd de nieuwsbrief in de gaten voor meer info met betrekking tot het reserveren van kaartjes (de actiecodes). Daarover later meer.


Kort verslag van de bestuursvergadering op 20 januari 2017

Om u als Vriend nog beter te kunnen informeren over de ontwikkelingen rondom het theater, hebben wij besloten om in de komende nieuwsbrieven een kort verslag van de bestuursvergaderingen mee te nemen.

Jan Geert Vierkant was voor de laatste keer aanwezig bij de vergadering. Zijn taken zullen worden overgenomen door de pas benoemde Machteld van der Werf. Het theaterprogramma 2017/2018 is al geheel ingevuld, wederom met een zeer gevarieerd aanbod. Onder meer de musical My Fair Lady is gecontracteerd en het Noord Nederlands Orkest komt maar liefst 5 keer naar Emmen!
We hebben Jan Geert bedankt voor de prettige samenwerking en hem het allerbeste toegewenst met zijn nieuwe functie bij het Metropole Orkest.
Vriendenvoorstellingen
De voorstellingen met korting voor Vrienden, zullen het komende seizoen vooraf worden vermeld in de theaterbrochure. Twee Vriendenvoorstellingen zijn al bekend: Cirque du Soleil en de musical Vamos met Lenette van Dongen. Ook zal er speciaal voor de Vrienden een koffieconcert op een zondagmiddag met Carina Vinke worden georganiseerd.

Preview op 1 mei
Tijdens de preview in het theater kunnen de Vrienden alvast tickets kopen voor het komende seizoen. Daarna is er nog een voorbespreekperiode van 10 dagen. Houd dat dus in de gaten.

Nevenactiviteiten bij voorstellingen
ISH (breakdance) op 29 maart:

 

In samenwerking met de Kunstbeweging Emmen zullen voor 30 jongeren 2 workshops op het Raadhuisplein plaatsvinden voorafgaand aan de middagvoorstelling van het ISH in het theater. Voor meer info over de voorstelling zie de Theaterbrochure (pagina 79) of klik hier.
Staatsopera met Madam Butterfly op 28 februari:
Voorafgaand aan de opera zal Huub van ’t Hek (broer van…) een voorbeschouwing verzorgen voor de Vrienden. Het lijkt ons leuk om ook Duitse gasten in het theater te begroeten en te enthousiasmeren voor Madam Butterfly. We hebben een paar huis aan huiskranten in Duitsland benaderd om via persberichten de opera te promoten.

Werving nieuwe leden

Er is een enthousiaste werkgroep gevormd van 2 bestuursleden en 3 Vrienden voor het werven van meer leden. Voor een aantal activiteiten zoeken we nog vrijwilligers. Als u dit wat lijkt kunt u zich aanmelden bij het e-mailadres van het secretariaat: info@vriendenatlastheater.nl

Brainstormsessie over bevindingen Atlas Theater
Na de pauze van de Algemene Ledenvergadering in november 2016 is een sessie gehouden met toenmalig directeur Jan Geert Vierkant. Hij heeft toegezegd een aantal zaken te willen verbeteren. Er is al het een en ander aangepast en we zullen binnenkort hierover een gesprek hebben met de nieuwe manager. In ieder geval houden we de vinger aan de pols om de punten te bewaken.

 

1 2 3 4

WORD VRIEND