HAPPY NEW YEAR!


Langs deze weg wensen wij alle Vrienden en natuurlijk ook de niet-Vrienden een goed, gezond en vooral ook mooi cultureel nieuw jaar toe. Een jaar ook waarin we elkaar maar weer vaak tegen mogen komen in ons ATLAS theater. En zoals we weten….er staan nog veel mooie voorstellingen gepland.

Vertrek Jan Geert Vierkant

Zoals u ongetwijfeld in de krant heeft gelezen gaat Jan Geert Vierkant 1 februari aanstaande vertrekken als directeur van het ATLAS theater. Hij wordt per die datum directeur van het Metropole Orkest. Hij heeft dan gedurende 21 maanden de kar van het nieuwe theater getrokken en krijgt nu de kans om zijn persoonlijke ambitie waar te maken. Een “once in a lifetime” kans zoals hij het zelf omschrijft.

Wat de Vrienden betreft is het jammer dat hij weg gaat. We hebben elkaar al goed leren kennen en zaten op dezelfde golflengte. Mooie ideeën en leuke initiatieven zijn de afgelopen periode met elkaar besproken en wachten alleen nog op uitvoering. Wij gaan ervan uit dat we die ideeën waar kunnen maken, ondanks het feit dat Jan Geert vertrokken is. En….we hopen dat er voor hem iemand in de plaats komt die dezelfde ambitie heeft en op een vergelijkbare manier met de Vrienden wil en kan samenwerken. In de tussentijd zullen we geen pas op de plaats maken, maar onverminderd door gaan met het verwezenlijken van onze plannen.

Eric Vloeimans & Holland Baroque staan 28 januari bij ons in het ATLAS Theater. Wij bieden Vrienden Atlas Theater graag de gelegenheid om deze voorstelling bij te wonen en bieden u maar liefst een korting van € 10,00! aan
De voorstelling vindt plaats op zaterdag 28 januari om 20:00 uur.

In memoriam Henk Haverhals


A TRIBUTE TO HENKhenk-haverhals

Van 2010 tot en met 2016 heeft Henk – als mederedactielid van de Muzenissen – vele, vele beschouwingen geschreven over populaire muziek van diverse genres. Zijn enthousiasme in deze was niet te stuiten. Hij had de artikelen voor de volgende Muzenissen vaak al gereed terwijl de voorgaande uitgave nog niet was verschenen.

Sommige waren van een dusdanige lengte, dat we ze wegens plaatsgebrek moesten inkorten. Dit deed zich ook voor bij een overzicht van zijn ‘stukjes’ in de laatste Muzenissen, daarom hier alsnog de complete lijst. Ook stond in deze uitgave zijn laatste verhaal over Flairck. Hij genóót van het schrijven van deze recensies.

Het bericht van zijn overlijden – 22 oktober jongstleden – kwam voor ons totaal onverwacht. We zullen hem missen. Niet alleen zijn verhalen, ook zijn totale inzet en vriendelijkheid. Niets was hem teveel!

Wij wensen zijn vrouw Gerry – die óók het nodige heeft bijgedragen – alle sterkte toe.

1 2 3 4

WORD VRIEND